Tower Investments podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeniesienia notowań akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka.
"Zarząd emitenta planuje debiut w drugiej połowie 2017 roku, jednocześnie na tym etapie zarząd nie podjął decyzji co do przeprowadzenia oferty publicznej, w tym jej parametrów" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że realizacja zamiaru ubiegania się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz przeprowadzenie nowej emisji akcji w trybie oferty publicznej wymagać będzie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz podjęcia decyzji przez akcjonariuszy spółki.

Tower Investments to specjalistyczny deweloper powierzchni handlowych. Podstawowym klientem spółki są sieci spożywcze, stacji paliw, fast food, DIY, elektroniczne, dla których Tower realizuje obiekty. Spółka debitutowała na NewConnect w lipcu 2016 r.

(ISBnews)