Zysk operacyjny wyniósł 5,02 mln zł wobec 1,05 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA skorygowana m.in. o rachunkowy odpis aktualizujący wartość firmy, który powstał w wyniku odwrotnego przejęcia, wyniósł 8,5 mln zł wobec 1,1 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Rok 2023 był rokiem rewolucyjnych zmian

"Rok 2023 był rokiem rewolucyjnych zmian, mających fundamentalne znaczenie dla rozwoju grupy. Jednym z głównych wydarzeń, było bez wątpienia nabycie 100% udziałów Seed Capital, które umożliwiło wejście tego ostatniego na główny parkiet GPW w wyniku odwrotnego przejęcia. Pozwoliło to na dołączenie do grupy doświadczonego zespołu wysokiej klasy specjalistów pracujących dotąd w Seed Capital oraz bogatego portfolio projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy przekraczającej 1,45 GW. Sukcesywnie realizujemy też przyjętą w maju 2023 roku strategię rozwoju na lata 2023-2025 i oprócz realizacji wielkoskalowych projektów OZE, chcemy rozwijać kompetencje w zakresie generalnego wykonawstwa, a także zarządzania i obrotu energią. W ramach naszych projektów współpracujemy z międzynarodowymi podmiotami inwestującymi bezpośrednio w odnawialne źródła energii na całym świecie. Daje to możliwość świadczenia usług w ramach sprawdzonego i wysokomarżowego modelu biznesowego, gdzie ryzyko jest znacząco ograniczone, właśnie dzięki współpracy z globalnymi partnerami" - powiedział prezes Adam Guz, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,46 mln zł w 2023 r. wobec 3,44 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Na koniec 2025 r. planowane jest zwiększenie portfela umów na rozwój farm fotowoltaicznych z 1,45 do 3 GW. Grupa realizuje także projekty na własny użytek i na koniec 2025 r. zamierza posiadać farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy co najmniej 9-12 MW, podano również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2023 r. wyniosła 3,11 mln zł wobec 1,88 mln zł straty rok wcześniej.

Raen (dawniej PunkPirates) prowadzi działalność w sektorze energy tech. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)