Raen odnotował 2,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 0,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 0,49 mln zł wobec 0,11 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,19 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 1,34 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 1,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 0,12 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 15,89 mln zł w porównaniu z 1,34 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 4,5 mln zł.

"Po III kwartałach 2023 roku grupa kapitałowa Raen odnotowała zysk netto w wysokości 1 868 tys. zł w porównaniu do straty w wysokości 123 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wartość aktywów netto wzrosła z 1 241 tys. zł na koniec 2022 roku do 6 042 tys. zł na koniec trzech kwartałów 2023 roku. Na osiągnięty wynik finansowy miały przede wszystkim wpływ następujące czynniki:

- koszty działalności operacyjnej - 11 516 tys. zł,

- przychody ze sprzedaży 15 892 tys. zł" - czytamy w raporcie.

Za III kwartały 2023 roku grupa kapitałowa osiągnęła 15,9 mln zł przychodów ze sprzedaży z 27,8 mln zł zakładanych maksymalnych przychodów na 2023 rok oraz EBITDA w wysokości 4,5 mln zł z zakładanej maksymalnej EBIDTA w wysokości 10,1 mln zł, podano również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2023 r. wyniosła 2,39 mln zł wobec 0,39 mln zł straty rok wcześniej.

Raen (dawniej PunkPirates) prowadzi działalność w sektorze energy tech. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)