Jednocześnie LOI wskazuje datę 14 lutego jako oczekiwaną datę uzgodnienia term sheet oraz datę 10 marca 2023 roku jako oczekiwaną datę finalizacji transakcji.

Reklama

"Seed Capital jest podmiotem działającym jako deweloper projektów OZE, w tym w ramach umów z międzynarodowymi grupami inwestycyjnymi, o łącznej mocy ponad 1,5 GWp. W swojej strategii Seed Capital dąży do zarządzania operacyjnego aktywami produkującymi prąd - zarówno własnymi jak i zewnętrznych podmiotów. Seed Capital tworzy zespół złożony z doświadczonych w branży OZE menedżerów, finansistów, doradców i prawników. Prognozowana EBIDTA Seed Capital za 2023 rok wyniesie między 8 mln zł a 15 mln zł zależnie od tempa realizacji projektów" - czytamy w komunikacie.

Strony LOI wyraziły gotowość do aktywnego poszukiwania kapitału na sfinansowanie zakupu własnych źródeł OZE. W pierwszym etapie, na pierwsze projekty, PunkPirates przygotuje emisje obligacji, w tym obligacje zamienne na akcje, w wysokości nie niższej niż 10 mln zł. Nie wyklucza to pozyskiwania kolejnych środków przez PunkPirates na finansowanie projektów, które stopniowo będą takiego finansowania wymagać, podano także.

Dodatkowo - od dowolnego dnia w roku 2023, w którym wynik EBIDTA Seed Capital osiągnie narastająco 8 mln zł, posiadacze warrantów będą mogli wymienić je na akcje PunkPirates. Ponadto, jeśli wynik EBIDTA Seed Capital przekroczy 10 mln zł PunkPirates przyzna dodatkowych 25 mln warrantów udziałowcom Seed Capital. Warranty te również uprawniać będą do objęcia łącznie 25 mln akcji spółki po cenie 10 groszy za jedną akcję. Zawarto w LOI również wstępny zarys mechanizmu odwrócenia transakcji w przypadku niezrealizowania wyniku EBIDTA na minimalnym zakładanym poziomie 8 mln zł.

PunkPirates jest notowane na rynku głównym GPW.

(ISBnews)