Braki kadrowe w policji

Jak wskazuje serwis Wprost Biznes, aktualnie w Polsce brakuje ok. 16 tys. policjantów, a taka sytuacja trwa już od kilku lat. Oczywiste jest, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce poprawić ten stan rzeczy. Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest podniesienie uposażenia policjantów. W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Projekt ma trafić do konsultacji międzyresortowych.

Ile wzrośnie uposażenie zasadnicze policjanta?

Reklama

Według uzasadnienia projektu celem zmian jest wdrożenie takiego rozwiązania finansowego, które ma zachęcić do służby. Dlatego też mnożnik kwoty bazowej w 1 grupie zaszeregowania (kolumna oznaczona literą „D”) ma zostać zwiększony – z 1,433 do 1,915. To oznacza, że uposażenie zasadnicze policjanta miałoby wzrosnąć o 1010 zł. Konieczne będzie zaktualizowanie grup zaszeregowania stanowisk służbowych w policji i dopasowanych do nich stawek.

"Podwyższenie uposażenia zasadniczego policjanta zaszeregowanego na stanowisku kursanta spowoduje, że wysokość uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym wynosić będzie około 6000 zł" – czytamy w uzasadnieniu do projektu. To z kolei oznacza, że kursant otrzyma tyle, ile wynosi najniższe uposażenie zasadnicze żołnierza zawodowego.

Dlaczego policjanci zarobią więcej? Cel projektu

Jeśli w życie wejdą zmiany przestawione w projekcie, to istnieje szansa, że do służby w policji zgłosi się więcej osób – a to w przypadku braków jest bardzo ważne, ponieważ wykonywanie obowiązków będzie znacznie skuteczniejsze.

Jak wskazuje uzasadnienie projektu, aktualnie sytuacja międzynarodowa jest niestabilna pod względem bezpieczeństwa. Dlatego też to tak ważne, by kłaść nacisk na to, by służby powołane do ochrony życia i zdrowia obywateli były jak najefektywniejsze. A to wymaga na przykład lepszych warunków finansowych. Funkcjonariusze muszą być odpowiednio wynagradzani, a Policja posiadać odpowiednie kadry.

Ministerstwu zależy na tym, by służba w policji była atrakcyjna. Aktualnie, w przypadku, gdy policjantów brakuje, trudno mówić o tym, by tak było. Dlatego też tak ważne jest, by osoby, które do niej kandydują lub zostały do niej przyjęte i skierowane na szkolenie zawodowe, otrzymały wyższe niż do tej pory uposażenie.

Jak możemy przeczytać: "Zmiana ta wpłynie na sytuację materialną funkcjonariuszy i ich rodzin, w okresie odbywania szkolenia zawodowego, które co do zasady przeprowadzane jest poza stałym miejscem pełnienia służby przez funkcjonariusza".

Kiedy wyższe uposażenie dla policjantów wejdzie w życie?

Przyjmuje się, że z racji tego, jak korzystne są to rozwiązania dla funkcjonariuszy, projekt wejdzie w życie następnego dnia po dniu ogłoszenia – z mocą od 1 maja 2024 roku.