Ruchome godziny pracy

"Ruchome godziny pracy oraz praca w niepełnym wymiarze czasu są stosowane wśród blisko połowy badanych polskich przedsiębiorstw. Ruchome godziny pracy częściej występują wśród mikro i małych przedsiębiorstw, działających w branży informacja i komunikacja oraz w pozostałych usługach. Praca w niepełnym wymiarze częściej możliwa jest w mniejszych przedsiębiorstwach, w szczególności zajmujących się działalnością profesjonalną naukową lub techniczną" - czytamy w raporcie "Work-life balance a elastyczne formy organizacji pracy".

Praca zdalna

Reklama

"Z pracy zdalnej lub hybrydowej korzystają pracownicy 36% badanych firm, a im większe przedsiębiorstwo, tym częściej ta forma pracy jest stosowana. W dużych przedsiębiorstwach blisko połowa firm oferuje pracownikom pracę zdalną lub hybrydową, a więcej niż połowę takich przedsiębiorstw znajdziemy w branżach: informacja i komunikacja, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz finanse i ubezpieczenia" - czytamy dalej.

Elastyczne metody organizacji pracy

Ponad 80% przedsiębiorców uważa, że elastyczne metody organizacji pracy pozwalają pozyskać i utrzymać wartościowych pracowników; 77% firm wskazuje, że ruchome godziny pracy zwiększają produktywność pracowników; 72% przedsiębiorców potwierdza, że praca zdalna lub hybrydowa ogranicza koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z badania wynika też, że 55% przedsiębiorstw wskazuje na ułatwienia w zatrudnianiu pracowników z niepełnosprawnościami w formie pracy w niepełnym wymiarze godzin.

Work-life balance

Autorzy zwrócili uwagę, że według danych OECD work-life balance Polaków nie jest najlepszy - tylko 2 kraje UE uzyskały wyniki gorsze od naszego.

"Polacy poświęcają na pracę zawodową więcej czasu niż obywatele większości krajów UE, pracujemy ok. 3 godziny dłużej tygodniowo niż przeciętny Europejczyk i aż 8 godzin dłużej niż najkrócej pracujący obywatele Holandii. Jednocześnie mamy niższy niż średnio w UE udział pracujących w niepełnym wymiarze. Powoduje to wykluczenie z rynku pracy części osób, które nie mogą pracować 40 godzin tygodniowo (np. ze względu na obowiązki opiekuńcze" - wskazano w raporcie.

(ISBnews)