14. emerytura. Co to za świadczenie i komu przysługuje?

Czym jest czternasta 14. emerytura? To dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Zostało ono wprowadzone w 2021 roku. W przeciwieństwie do 13. emerytury wysokość "czternastki" jest różna i nie wszyscy kwalifikują się do jej otrzymania.

Komu przysługuje 14. emerytura? Czternasta emerytura jest wypłacana osobom, które mają prawo do jednego z wymienionych w ustawie świadczeń długoterminowych. Dotyczy to nie tylko takich świadczeń jak: emerytury i renty w systemie powszechnym, ale także m.in.: emerytury pomostowe, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty czy renty socjalne. Przy czym aby otrzymać "czternastkę", wypłata świadczenia głównego nie może być zawieszona.

Reklama

Ile wyniesie 14. emerytura w 2024 roku?

Według prognoz czternasta emerytura w 2024 roku ma wynieść maksymalnieokoło 2650 zł brutto – czyli około 2200 zł netto. Pełną kwotę 14. emerytury otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe wynosi maksymalnie 2900 zł brutto. Natomiast osobom, których świadczenie wyniesie między 2900 a 5500 zł brutto, wysokość "czternastki" zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Jak podaje portal ZUS.pl, czternastaemerytura podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym czy zwolnionym z podatku. Warto wiedzieć, że ”z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje”.

Jak obliczyć kwotę 14. emerytury, która nam przysługuje?

Wysokość tzw. "czternastki" nie jest taka sama dla wszystkich i zależy ona od wysokości podstawowego świadczenia. Przykładowo: jeżeli emeryt ma emeryturę w wysokości 4000 zł, to kwota 14. emerytury zostanie pomniejszona o 1100 zł jako różnica między 4000 zł a 2 900 zł. Więc zamiast otrzymać 2650 zł, otrzyma on 1550 zł brutto.

Natomiast emeryci, których dochód wyniesie ponad 5500 zł brutto, nie otrzymają w ogóle tego świadczenia – bowiem według przepisów wysokość 14. emerytury musi wynieść minimum 50 zł brutto. Tak wiec np.: osoba posiadająca świadczenie podstawowe w wysokości 5490 zł otrzyma 60 zł brutto czternastejemerytury. Osoba, której świadczenie wynosi równo 5500 zł brutto, otrzyma 50 zł brutto ”czternastki”. Natomiast każdy, kogo emerytura lub renta jest wyższa niż 5500 zł (nawet o 1 zł), nie otrzyma już przelewu.

Oczywiście 2650 zł brutto to na chwilę obecną kwota prognozowana. Jeśli byłaby ona większa, a zasady wypłaty zostałyby takie same, wówczas 14. emeryturę może otrzymać więcej osób.

Kiedy wypłata 14. emerytury w 2024 roku i czy trzeba złożyć wniosek?

Według planów wypłaty 14. emerytur odbędą się w drugiej połowie 2024 roku. Dodatkowe świadczenia prawdopodobnie pojawią się na kontach emerytów i rencistów we wrześniu lub październiku.

Wiele osób zastanawia się, czy aby dostać 14. emeryturę, trzeba złożyć jakikolwiek wniosek. Otóż nie. Bowiem 14. emerytura to świadczenie wypłacane z urzędu. A to oznacza, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam wypłaca odpowiednio naliczoną kwotę 14. emerytury każdemu, komu ona przysługuje. Nie ma potrzeby składania jakichkolwiek wniosków w ZUS.