W styczniu br. indeks FAO światowych cen żywności wzrósł w stosunku do notowań z grudnia 2016 r. o 2,1 proc. (3,7 pp.) do 173,8 pkt. Notowania rosły systematycznie od początku ubiegłego roku, jedynie w lipcu i w grudniu miał miejsce nieznaczny spadek.

W pierwszym miesiącu tego roku wzrosły najbardziej ceny cukru (+9,9 proc.), a także w mniejszym stopniu zbóż (+3,4 proc.), olejów roślinnych (+1,8 proc.) i produktów mleczarskich (+0,2 proc.). Potaniało natomiast ponownie nieznacznie mięso (-0,1 proc.).

Indeks cen cukru FAO osiągnął w styczniu 2017 r. średnią wartość 288,5 pkt (czyli wzrósł o 9,9 proc.). W styczniu na znaczny wzrost cen cukru na międzynarodowych rynkach wpłynęły przede wszystkim prognozy dotyczące spadku produkcji tego surowca na przełomie 2016 i 2017 roku. Szacunki mówiące o mniej dynamicznym wzroście produkcji cukru związane są głównie z przedłużającą się niską podażą cukru w regionach, gdzie surowiec ten jest produkowany. Dotyczy to głównie Brazylii, która jest największym światowym producentem i eksporterem cukru, Indii - drugiego pod względem wielkości producenta oraz Tajlandii - czytamy na stronie FAO.

Indeks cen zbóż wzrósł o 3,4 proc. w porównaniu z grudniową jego wartością, do poziomu najwyższego od sześciu miesięcy. Ostatnie jego zwyżki odzwierciedlają przede wszystkim umocnienie się notowań pszenicy na rynku światowym.

Reklama

O 1,8 proc. wzrósł indeks olejów roślinnych, głównie za sprawą wzrostu cen oleju palmowego, który podrożał do najwyższej wartości od 30 miesięcy. Podobnie umocniły się ceny oleju rzepakowego wobec perspektyw mniejszej podaży. Natomiast ceny oleju sojowego spadły ze względu na spodziewaną wielką podaż soi pomimo styczniowej redukcji zbiorów soi m. in. w USA.

Indeks produktów mięsnych w styczniu nieznacznie spadł, głównie potaniało mięso owcze, a w mniejszym stopniu drób i wieprzowina, natomiast wołowina podrożała. Notowania mięsa ogółem były jeszcze o 7,9 proc. wyższe niż przed rokiem.

Wzrost cen wołowiny jest spowodowany odbudową stada bydła w Australii i ograniczeniem podaży mięsa na eksport. W przypadku mięsa owczego, ceny eksportowe w Oceanii obniżyły się już trzeci miesiąc z kolei ze względu na sezonowy szczyt ubojów i wzrost podaży. Wieprzowina i drób natomiast taniały m.in. ze względu na większą podaż na rynku światowym i stabilny popyt.

Indeks cen żywności FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) jest miarą miesięcznych zmian międzynarodowych cen koszyka towarów spożywczych. To średnia indeksów cen: mięsa, nabiału, zbóż, olejów roślinnych oraz cukru, ważona według ich udziału w eksporcie w latach 2002-2004. (PAP)