Grupa Indata ma dofinasowanie z NCBiR do kwoty 10,98 mln zł


Warszawa, 15.02.2017 (ISBnews) - Grupa Indata ma umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w związku z dofinansowaniem projektu z zakresu SmartCity do kwoty 10,98 mln zł, podała spółka.
Projekt to "wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii z obszaru Internetu rzeczy" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 3.3 e-Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych", podano w komunikacie.
Będzie on realizowany przez podmiot powiązany ze spółką, działający pod firmą Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier (ATI Pionier). Indata bezpośrednio i pośrednio łącznie posiada 50% udziałów w tym podmiocie, podano w komunikacie.
"Projekt zakłada przede wszystkim akcelerację podmiotów oraz budowanie zespołów IT, których zadaniem będzie opracowywanie prototypów rozwiązań bazujących na koncepcji Internetu Rzeczy, za pomocą których rozwiązywane będą istotne problemy z obszaru społeczno-gospodarczego, odnotowywane przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt będzie realizowany we współpracy Grupy Indata oraz funduszu Prometeia Capital" - czytamy dalej.
"Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 13 983 252,24 zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 13 729 065,30 zł. Na warunkach określonych w umowie, NCBiR przyznaje ATI Pionier dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 10 983 252,24 zł, co stanowi 80,00% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu. Okres realizacji projektu trwa 36 miesięcy, jego realizacja będzie trwać od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r." – czytamy w informacji.
Spółka podkreśla, że zdarzenie wpisuje się w strategię rozwoju w obszarze Innovations i jest istotna z powodu strategicznego znaczenia dla rozwoju oferty produktowej i usługowej grupy w zakresie rozwiązań w ramach tzw. SmartCity.
Indata jest holdingiem spółek informatycznych notowanym na GPW. Działalność Grupy skupia się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych wspierających rozwój biznesu klientów. Swoją wartość na rynku IT buduje w oparciu o szerokie portfolio usług, wykwalifikowany i zespół ponad 220 specjalistów. Ma na koncie ponad 1 tys. zrealizowanych projektów. Spółka jest notowana na GPW od kwietnia 2015 r.
(ISBnews)