Akcjonariusze Integer.pl zdecydowali o emisji do 776,42 tys. akcji serii M


Warszawa, 15.02.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Integer.pl zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę do 776 421 zł poprzez emisję do 776 421 akcji zwykłych na okaziciela serii M z pozbawieniem prawa poboru, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
"Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez spółkę na podstawie niniejszej uchwały" - czytamy w uchwale.
Jednocześnie uchwalono emisję do 776 421 szt. imiennych warrantów subskrypcyjnych serii W0211.
"W interesie spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji serii M" - czytamy dalej.
Na koniec 2016 r. kapitał spółki dzielił się na 7 764 217 akcji.
Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.
(ISBnews)