Podpisana została już umowa na sfinansowanie inwestycji, za którą odpowiadać będzie samorząd powiatu jarosławskiego, a partnerem będzie miasto Jarosław oraz gmina Pawłosiów.

Planowany łącznik będzie biegł drogą powiatową nr 1725R Jarosław–Pawłosiów do autostrady A4, a rozpocznie się od ulicy Pawłosiowskiej w Jarosławiu. Ogółem do przebudowy przewidziano blisko 5 km drogi powiatowej.

Jak poinformował PAP starosta jarosławski Tadeusz Chrzan, prace w pierwszej fazie polegać będą m.in. na rozbiórce istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników

„Następnie w projekcie jest zaplanowane wykonanie nowej nawierzchni i chodników wraz z ich poszerzeniem i przebudowa skrzyżowania z ul. Strzelecką, które zmienione zostanie na rondo”- dodał.

Chrzan podkreślił, że dzięki budowie łącznika z autostradą A4 powiat będzie znacznie lepiej skomunikowany. „Zwiększy się również komfort jazdy poprzez znaczącą poprawę stanu technicznego drogi powiatowej”- zaznaczył.

Cała inwestycja ma kosztować blisko 12 mln zł, z tej kwoty prawie 10 mln zł stanowi dofinansowanie z podkarpackiego RPO. Reszta to wkład własny powiatu, miasta Jarosław i gminy Pawłosiów. Zgodnie z planami realizacja projektu rozpocząć ma się w marcu br. i zakończyć we wrześniu 2018 roku.

Budowa jarosławskiego łącznika jest jedną z sześciu podobnych inwestycji, które wybrał zarząd województwa podkarpackiego do dofinansowania z RPO. Inwestycje te dotyczą budowy lub przebudowy dróg powiatowych i gminnych, które stanowią bezpośrednie połączenie np. z siecią dróg TEN-T (np. autostrada A4) lub przejściami granicznymi.