Poprawę koniunktury zauważyli dyrektorzy 16,4 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 11,9 proc.

GUS podał, że w lutym dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych branż zgłaszają korzystne oceny koniunktury, lepsze od tych sprzed miesiąca.

Branża budowlana jest mniej pesymistyczna niż w styczniu. Koniunktura wyniosła minus 6,8 (przed miesiącem minus 9,8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 22,8 proc. (przed miesiącem odpowiednio 14,5 proc. i 24,2 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja się nie zmieniła.