ATC Cargo otrzymało od IKEA Supply oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w zakresie części tras przewozowych, podała spółka.
"W związku z powyższym zmianie ulega szacunkowa wartość kontraktu [...], która w okresie od dnia publikacji niniejszego raportu do dnia 15 kwietnia 2019 roku wynosi aktualnie: 38 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Na początku lutego br. ATC Cargo poinformowało, że przedłużyło z IKEA Supply współpracę, której przedmiotem było świadczenie usług transportowych i innych usług dodatkowych dotyczących produktów IKEA Supply lub innych towarów. Szacunkowa wartość kontraktu w okresie do 15 kwietnia 2019 r. wynosiła 65 mln zł.

ATC Cargo jest operatorem logistycznym obsługującym ładunki "door to door" transportem morskim, lotniczym, drogowym bądź z zastosowaniem rozwiązań intermodalnych. Zajmuje się również obsługą celną, wykonywaniem wymaganych badań, uzyskiwaniem stosownych certyfikatów, magazynowaniem, obsługą portową (w Chinach ATC Cargo obecne jest w 16 portach) itp. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)