„Presja na rating może ponownie pojawić się, kiedy projekt elektrowni jądrowej ponownie zacznie być procedowany, chociaż długoterminowy charakter Capexu projektu jądrowego będzie wykraczał poza nasz pięcioletni horyzont oceny polskiej energetyki. Wpływ na ratingi będzie zależał od wielkości projektu jądrowego oraz prawdopodobnego systemu wsparcia dla przepływów pieniężnych projektu" – czytamy w komunikacie.

Według rządowego programu dla polskiej energetyki jądrowej, projekt 3GW elektrowni jądrowej będzie kosztować 40 mld - 60 mld zł. Takie wydatki mogą być równoważne ok. 8GW nowych mocy węglowych, stwierdza agencja.

„Inną przeszkodą, natury politycznej i społecznej jest fakt, że energia jądrowa częściowo wypchnie istniejącą energetykę bazującą na węglu i negatywnie wpłynie na sektor górnictwa węgla kamiennego w Polsce, dla którego wytwarzanie energii jest głównym odbiorcą. Mogłoby to jednak nastąpić tylko wtedy, gdy elektrownia jądrowa będzie funkcjonować, a tego możemy spodziewać się nie wcześniej niż w ciągu dekady" – podano również.

>>> Czytaj też: Produkcja i eksport polskiego prądu w górę