Flagowy program PiS - Rodzina 500 Plus - wciąż mierzy się z dużą falą krytyki. Ze świecą szukać jednak osoby, która może, a nie korzysta ze wsparcia finansowego ze strony państwa. Z tego powodu trudno odmówić projektowi części zasług w zmianach zachodzących w kondycji gospodarczej kraju.

Zaufanie konsumentów rośnie

Na podstawie 1412 wywiadów przeprowadzonych w dniach 06-15.02.2017 roku, jak podaje GUS, zaufanie wśród polskich konsumentów rośnie. W porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku, zmiana ta wynosi 4,6 p. proc. Mimo, że względem stycznia odnotowany został spadek wskaźnika, to warto zauważyć, że styczniowa publikacja osiągnęła rekordową wartość w XXI w. Wśród składowych BWUK słabiej zaprezentowały się oceny dotyczące obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów, przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju. Lepiej wypadły natomiast oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju i obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa. - Poprawił się również wskaźnik wyprzedzający, który jednak wciąż wykazuje wartość ujemną. Zatem pesymizm nie znika, ale przynajmniej zmniejsza się. Polacy przede wszystkim lepiej ocenili poziom przyszłego bezrobocia oraz sytuacji ekonomicznej kraju. Równocześnie widząc mniejsze szanse na oszczędzanie - zaznacza Katarzyna Orawczak z firmy Ekantor.pl.

Polacy chętniej kupują

Wskaźniki ufności konsumenckiej to nie jedyne optymistyczne informacje zaprezentowane w pierwszych dwóch miesiącach przez GUS. Analitycy zostali bowiem zaskoczeni w ostatnich dniach silnym odczytem dynamiki sprzedaży detalicznej, której realny wzrost w ujęciu rok do roku wyniósł 9,6 proc, mimo sezonowego spadku względem grudnia. Miało to związek ze znaczącym wzrostem produkcji przemysłowej, która wobec stycznia u.r. była wyższa o 9 proc., ale również poprawą sytuacji na rynku pracy. Utrzymujące się zapotrzebowanie na pracowników, zwiększające się płace oraz dodatkowy zastrzyk gotówki w postaci 500 Plus sprawiają, że Polacy mniej martwią się o finanse, niż w ubiegłym roku. A więc też chętniej gospodarują budżetem. Rodzi się jednak pytanie, czy w obliczu tych danych nie powinno dojść do zweryfikowania obecnej polityki pieniężnej. Ostatnie sygnały ze strony RPP nie wykazują, by w Polsce miały w szybkim czasie nastąpić zmiany stóp procentowych. - Z punktu widzenia rynku walutowego nie widać znaczącego wpływu omawianych danych na notowania złotego. Co prawda w styczniu i lutym mieliśmy do czynienia z silniejszą pozycją złotego, jednak wynika to przede wszystkim z nastrojów kumulujących się wokół sytuacji w USA, a także narastających obaw geopolitycznych - podkreśla analityk walutowy Ekantor.pl, Katarzyna Orawczak.

Ogólny klimat koniunktury gospodarczej w pierwszych dwóch miesiącach 2017 roku prezentuje się optymistycznie. Poprawa nastrojów uwidacznia się zarówno w publikacjach, jak i w zachowaniach polskich konsumentów, którzy napędzają sprzedaż detaliczną, co z kolei może przełożyć się na dynamikę PKB.

Źródło: Ekantor.pl

>>> Czytaj też: Bezrobocie najniższe od 26 lat. Eksperci pod wrażeniem styczniowych danych