P.A. Nova rozpoczęła inwestycję mieszkaniową w Niemczech


Warszawa, 23.02.2017 (ISBnews) - P.A. Nova rozpoczęła nową inwestycję na terenie Niemiec, polegającą na zakupie gruntu, realizacji kompleksu budynków wielorodzinnych, a następnie sprzedaży lokali mieszkalnych, podała spółka.
"Planowana jest budowa czterech czterokondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz jednego trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z miejscami parkingowymi w parterze budynku. Szacowana wartość inwestycji wynosi 7 mln euro" - czytamy w komunikacie.
W celu realizacji wyżej opisanej inwestycji spółka utworzyła spółkę zależną na prawie niemieckim pod nazwą: P.A. NOVA BT GmbH z siedzibą w Sonnefeld, w której P.A. Nova objęła 49 udziałów o wartości nominalnej 500 euro każdy, co stanowi 98% udziału w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników, podano także.
P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)