Unibep miał wstępnie 1,25 mld zł przychodów i 31,8 mln zł zysku netto w 2016 r.Warszawa, 24.02.2017 (ISBnews) - Unibep miał 1 249,2 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2016 r. wobec 1 242,9 mln zł rok wcześniej i ok. 31,8 mln zł zysku netto wobec 23,3 mln zł w 2015 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 31,4 mln zł.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Unibep wyniosły w roku 2016 ok. 1 249,2 mln zł i były o ok. 0,5 % wyższe od przychodów porównywalnego okresu roku poprzedniego, natomiast zysk netto grupy kapitałowej Unibep w roku 2016 wyniósł ok. 31,8 mln zł i był o ok. 36,5 % wyższy od zysku odnotowanego w roku 2015" - czytamy w komunikacie.

W ocenie spółki, na poprawę skonsolidowanego wyniku wpływ miało m.in. utrzymanie wysokiej zyskowności w jednym z głównych biznesów – generalnym wykonawstwie w kraju oraz w działalności deweloperskiej Grupy, podano także.

Unibep zastrzega, że prezentowane wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, zaś skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta nadal jest przedmiotem audytu biegłego rewidenta. Jednocześnie przypomina, że szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników zostaną przekazane w rocznych raportach okresowych za rok 2016 r., które zostaną opublikowane 14 marca 2017 r.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1,24 mld zł w 2015 r.

(ISBnews)