Raiffeisen Bank Polska dokonał odpisów, które obniżą wynik o 102,6 mln zł w 2016Warszawa, 24.02.2017 (ISBnews) - Raiffeisen Bank Polska podjął decyzję w sprawie utworzenia odpisów na utratę wartości: marki "Polbank" w wysokości 86 mln zł oraz wartości firmy (ang. goodwill) w wysokości 32,966 mln zł, podała instytucja.

„Odpisy na utratę wartości wyżej wymienionych aktywów wpłyną na obniżenie wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym Raiffeisen Bank Polska za 2016 r. i sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska za 2016 r. o kwotę 102 626 tys. zł" – czytamy w komunikacie.

Odpis ten ma charakter księgowy i jest zgodny z międzynarodowymi standardami rachunkowości, podano również.

„Wartość firmy i marki 'Polbank' powstały w wyniku transakcji nabycia akcji Polbank EFG przez bank w 2012 r., jako nadwyżka ceny nabycia ponad ówczesną wartość netto aktywów Polbank EFG. Wartość ta odzwierciedlała odnotowywane wówczas premie rynkowe. W ciągu ostatnich kilku lat na rynku polskim miały miejsce zmiany, które obniżyły wyceny banków" – podkreślono również.

W konsekwencji doprowadziło to do decyzji zarządu banku o dokonaniu odpisu wartości firmy i marki "Polbank", zarówno na poziomie Banku, jak i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska, stwierdzono w informacji.

Raport roczny banku za 2016 r. i raport roczny Grupy Kapitałowej banku za 2016 r. zostaną opublikowane w dniu 15 marca 2017 r.

Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A.

(ISBnews)