"W styczniu 2017 r. miał miejsce napływ inwestorów zagranicznych na krajowy rynek skarbowych papierów wartościowych (SPW) w kwocie 1,2 mld zł, osiągając poziom 193,8 mld zł (tj. 32,5 proc. zadłużenia w krajowych SPW). Podobnie jak w ubiegłym roku napływ ten skoncentrowany był w segmencie obligacji o zapadalności powyżej 3 lat. W lutym obserwujemy dalszy napływ inwestorów zagranicznych" - wyjaśnił Nowak.

Dodał, ze w marcu przeprowadzone zostaną dwa przetargi – jako pierwszy przetarg zamiany, następnie przetarg sprzedaży obligacji. Na obydwu zostaną zaoferowane obligacje o stałym oprocentowaniu w trzech terminach zapadalności (2 letnie, 5 i 10 letnie) i obligacje o zmiennym oprocentowaniu w dwóch terminach zapadalności.

"Oferta na drugim przetargu może być uzupełniona o obligacje typu WS albo IZ. Podaż w lutym będzie wyraźnie niższa niż w pierwszych dwóch miesiącach roku. Na przetargu sprzedaży będzie to maksymalnie 5 mld zł. W marcu nie planujemy przetargów bonów skarbowych" - dodał Nowak. (PAP)