Kogeneracja rekomenduje 6,58 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 r.


Warszawa, 07.03.2017 (ISBnews) - Zarząd Kogeneracji podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia 98,04 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 6,58 zł na akcję, podała spółka.
"Wniosek w sprawie podziału zysku za 2016 rok, który wyniósł 149 156 402,48 zł, zakłada:
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwoty 98 042 000,00 zł, tj. 6,58 zł na jedną akcję,
- oraz zasilenie kapitału rezerwowego w kwocie 51 114 402,48 zł" - czytamy w komunikacie.
Zarząd przedłoży swój wniosek radzie nadzorczej w celu jego oceny. Ostateczna decyzja w zakresie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 zostanie podjęta przez zwyczajne walne zgromadzenie, przypomniano także.
W ub.r. akcjonariusze spółki zdecydowali przeznaczyć na dywidendę kwotę 93,125 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 6,25 zł na akcję.
Kogeneracja odnotowała 156,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 125,4 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 149,16 mln zł wobec 141,74 mln zł zysku rok wcześniej.
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW.
(ISBnews)