Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Choć filarem strategii Vistula Group jest rozwój organiczny, to spółka coraz aktywniej poszukuje projektów akwizycyjnych. W obszarze zainteresowań Vistuli są projekty detaliczne o rozpoznawalnych markach, poinformował prezes Grzegorz Pilch.
"Jakkolwiek filarem naszej strategii jest zrównoważony rozwój organiczny przy utrzymaniu dyscypliny kosztowej, to jednak rekordowe wyniki finansowe, stosunkowo niskie zadłużenie oraz stabilna pozycja rynkowa naszej Grupy kapitałowej skłaniają nas również do coraz aktywniejszej analizy projektów akwizycyjnych" - napisał prezes Grzegorz Pilch w liście do akcjonariuszy.
W obszarze zainteresowania spółki pozostają projekty detaliczne o rozpoznawalnych markach i uznanej pozycji rynkowej, których skala mogłaby w znaczący sposób uzupełnić jej portfolio, dodał.
W ocenie prezesa, w efekcie mogłaby powstać znacznie większa i bardziej dochodowa grupa detaliczna, co w konsekwencji przyniosłoby długoterminowy wzrost wartości spółki.
Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. W 2015 r. spółka miała 518 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)