Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent.

CDRL

CDRL - właściciel marki Cocodrillo - odnotował 14,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 13,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Kofola

Kofola ČeskoSlovensko odnotowała 86,37 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 227,66 mln CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Reklama

Briju

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy Briju osiągnięte w lutym wyniosły 11,4 mln zł i były niższe o 80% w skali roku. W ujęciu narastającym szacunkowa wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła 23,9 mln zł, co oznacza spadek o 77,5% r/r, podała spółka. >>>>

Elektrobudowa

Elektrobudowa odnotowała 55,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 50,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Trans Polonia

Grupa Trans Polonia w lutym 2017 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 15,55 mln zł, co stanowi 358% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2016 roku (4,35 mln zł), podała spółka, powołując się na wstępne wyliczenia. >>>>

Macrologic

Akcjonariusze Macrologic zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 5,62 mln zł z zysku wypracowanego w 2016 roku, podała spółka. >>>>

PCC Intermodal

PCC Intermodal odnotowało 0,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 5,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Erbud

Erbud odnotował 35,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2016 r. wobec 23,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniósł 1,08 mln zł wobec 31,69 mln zł w 2015 r. Skonsolidowany zysk netto ogółem przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej to 1,79 mln zł wobec 27,85 mln zł. >>>>

Erbud wypracował portfel zamówień w wysokości ponad 2 000 mln zł na koniec 2016 r., z czego 1 573 mln przypadało na rok 2017, podała spółka. >>>>

Erbud ocenia, że może osiągnąć poprawę rentowności operacyjnej do ok. 3% marży EBIT w 2017 r. wobec 2,56% w ubiegłym roku, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak. Rekordowy portfel zamówień zapowiada - w jego opinii - historyczny rok dla spółki. >>>>

Selena FM

Selena FM odnotowała 32,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 26,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 35,63 mln zł wobec 58,91 mln zł zysku rok wcześnie. >>>>

Selena FM może rozważyć akwizycje jako uzupełnienie wzrostu organicznego, poinformował prezes Jean-Noël Fourel. >>>>

Pragma Inkaso

Pragma Inkaso odnotowała 2,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 0,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Altus TFI

Altus TFI odnotowało 78,35 mln zł jednostkowego zysku netto w 2016 r. wobec 61,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) bierze pod uwagę potencjalne akwizycje, planuje także poszerzyć w tym roku portfolio o nowe produkty, poinformował prezes Piotr Osiecki. >>>>

Redan

Redan odnotował 0,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 13,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa Redan liczy na wypracowanie zysku w 2017 roku, dzięki poprawie wyników zarówno segmentu modowego, jak i dyskontowego. Celem w Top Secret jest osiągnięcie progu rentowności lub jego lekkie przekroczenie. W segmencie dyskontowym grupa chce osiągnąć rentowność z działalności zagranicznej, poinformował prezes Redanu Bogusz Kuszyński. >>>>

TXM

TXM odnotował 13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 16,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Ferro

Ferro odnotowało 29,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 22,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ABC Data

ABC Data odnotowało 17,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 46,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zarząd ABC Data zarekomendował akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za 2016 r., wynoszącego 19,54 mln zł, i przeznaczenie jego części (5 mln zł) na buy-back, podała spółka.>>>>

ABC Data zakłada, że bieżący rok będzie wynikowo lepszy niż ubiegły, poinformowała prezes Ilona Weiss. >>>>

ABC Data może w ciągu kilku tygodni uruchomić platformę business-to-business (B2B) usług sprzedaży usług chmurowych (Cloud), poinformowała prezes Ilona Weiss. >>>>

Budimex

Budimex odnotował 409,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 235,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Rawlplug

Rawlplug odnotował 32,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 20,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

- Rawlplug planuje ok. 40 mln zł nakładów inwestycyjnych w tym roku wobec 42,14 mln zł w ub.r. i zamierza sfinansować je ze środków własnych oraz z leasingu, podała spółka. >>>>

Polimex-Mostostal

Polska Grupa Energetyczna (PGE), Enea, Energa i PGNiG Technologie ogłosiły wezwanie do sprzedaży 168 408 akcji Polimeksu-Mostostalu, stanowiących 0,07% kapitału, podało pośredniczące w wezwaniu Ipopema Securities. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie w wysokości 4,9 zł.>>>>

CEZ

CEZ odnotował 14 281 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 20 739 mln CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

CEZ prognozuje, że osiągnie wynik EBITDA na poziomie 52 mld CZK i zysk netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe w przedziale 12-17 mld CZK w 2017 r., podała spółka. >>>>

Zarząd CEZ postanowił rekomendować akcjonariuszom wypłatę 17,8 mld CZK dywidendy z zysku za 2016 r., tj. 33 CZK na akcję, podała spółka. >>>>

Inpro

Inpro odnotowało 27,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 24,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Inpro planuje wprowadzenie do oferty 718 nowych mieszkań i domów w 2017 r. wobec 607 wprowadzonych rok wcześniej, poinformował prezes Piotr Stefaniak. >>>>

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa odnotował 16,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 31,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Portfel zleceń Grupy Mostostalu Warszawa miał wartość 1,36 mld zł, zaś samej spółki-matki - 1,23 mld zł na koniec 2016 r., podała spółka. >>>>

Trakcja

Grupa Trakcja odnotowała 54,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 50,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja wyniósł 1 201 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającą na konsorcjantów) na koniec 2016 r., podała spółka. W ubiegłym roku spółki z Grupy podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 911 mln zł (z wyłączeniem wartości robót przypadających na konsorcjantów).>>>>

Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso zdecydował o emisji obligacji serii C1 o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł, podała spółka. >>>>

Zobacz też rekomendacje

Larq

Larq zakończył 2016 rok raportowanym zyskiem netto w wysokości 25,3 mln zł wobec 7,8 mln zł raportowanej straty za rok 2015, podała spółka. Wyniki finansowe nie są porównywalne w ujęciu rok do roku, ponieważ w 2016 roku spółka zakończyła etap przekształcania, w ramach którego przeniosła swoje główne aktywa do funduszu Larq Growth Fund I FIZ, podano także. >>>>

Radpol

Rada nadzorcza Radpolu powołała zarząd ósmej kadencji w dotychczasowym składzie, z pełniącą obowiązki prezesa Anną Kułach, podała spółka. >>>>

Marvipol

Marvipol zakłada wzrost sprzedaży mieszkań o co najmniej 10% r/r do ok. 700 w 2017 r., poinformował ISBnews członek zarządu odpowiedzialny za segment deweloperski Mariusz Poławski. Cel ma zostać zrealizowany dzięki nadal wysokiej sprzedaży w Central Park Ursynów, wzrostowi sprzedaży w Riviera Park i "co najmniej tak dobrej, jak ubiegłoroczna" sprzedaży lokali z Bemowo Residence. >>>>

Marvipol zakłada, że osiągnie porozumienie ws. sprzedaży dwóch projektów magazynowo-logistycznych w gm. Ożarów do połowy bieżącego roku, poinformował ISBnews członek zarządu odpowiedzialny za segment deweloperski Mariusz Poławski. Spółka zamierza konsekwentnie angażować się w segment magazynowo-logistyczny, w którym do tej pory zainwestowała ponad 80 mln zł. >>>>

Marvipol spodziewa się, że realizacja jego inwestycji apartamentowej przy ul. Grzybowskiej w Warszawie rozpocznie się w połowie bieżącego roku, poinformował ISBnews członek zarządu odpowiedzialny za segment deweloperski Mariusz Poławski. >>>>

Energa

Energa Wytwarzanie - spółka zależna Energi - zmodernizuje dwie kolejne elektrownie wodne: w miejscowościach Borowo w województwie zachodniopomorskim i Krzynia w województwie pomorskim, podała spółka. >>>>

Energa Operator - spółka zależna Energi - może pozyskać ponad 3,2 mld zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnej, podało Ministerstwo Rozwoju. >>>>

JSW

EuroRating nadał Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) rating kredytowy na poziomie B, podała agencja. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna. EuroRating nadał Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) rating kredytowy na poziomie B, podała agencja. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna. >>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ocenia, że branża "małego LNG" ma przed sobą duże perspektywy wzrostu, poinformował wiceprezes ds. handlowych Maciej Woźniak. >>>>

LC Corp

LC Corp rekomenduje wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 31,33 mln zł, czyli 0,07 zł na akcję, podała spółka. >>>>

LC Corp planuje wprowadzenie do oferty ok. 1 817 mieszkań i lokali usługowych w 2017 r., wynika z raportu rocznego. >>>>

Murapol

Murapol zakupił nieruchomość o powierzchni 0,77 ha w Poznaniu za 4,55 mln zł netto, podała spółka. Na nabytym gruncie zostanie zrealizowany projekt deweloperski składający się ze 184 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 9,9 tys. m2. >>>>

JWW Invest

Pierwsze notowanie akcji JWW Invest na rynku głównym GPW, po przejściu z NewConnect, odbędzie się w środę, 22 marca, podała giełda. >>>>

Prime Minerals

Prime Minerals zamierza utworzyć spółkę prawa handlowego lub zakupić udziały w spółce prawa handlowego na terytorium jednego z państw azjatyckich, podała spółka. Działania te związane są z dotychczasową działalnością spółki w zakresie wydobycia rudy niklu na wyspie Sulawesi (Republika Indonezji). >>>>

Netia

Netia rozpoczęła sprzedaż usług na łączach zmodernizowanych do standardu światłowodowego (oferta do 900 Mb/s), podał operator. >>>>

Wawel

Wawel wnioskuje o przeznaczenie kwoty 29,99 mln zł z zysku za rok 2016, czyli 20 zł na akcję na wypłatę dywidendy, podała spółka. >>>>

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wyceny kontraktu, która skutkuje przeszacowaniem przychodów w łącznej kwocie ok. 2 mln euro (tj. 8,9 mln zł) oraz o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość należności w kwocie 1,6 mln euro (tj. 6,9 mln zł), podała spółka. >>>>

Simple

Simple odnotowało 0,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 5,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Pelion

Pelion odnotował 4,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 85,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

NTT System

NTT System odnotował 3,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 5,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>