Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent.

Unibep

Zarząd spółki Unibep zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy z części zysku netto za rok 2016 w kwocie 6,8 mln zł, tj. 0,2 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Medicalgorithmics

Medicalgorithmics odnotowało 40,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 13,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Enea

Enea odnotowała 128,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2016 r. wobec 1 236,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zarząd Enei zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 110,36 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, podała spółka. >>>>

Rada nadzorcza Enei wyraziła zgodę na przystąpienie spółki do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) i objęcie nowych udziałów w PGG za 300 mln zł, podała spółka. >>>>

Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej w grupie kapitałowej Enei wzrosło o 3,2% r/r do 13,57 TWh w 2016 r., podała spółka. W samym IV kw. wytwarzanie spadło o 1,2% r/r do 3,4 TWh. >>>>

Enea spodziewa się spadków w energetyce konwencjonalnej, odnawialnych źródłach energii (OZE) i dystrybucji w 2017 r., a perspektywy dla obrotu i wydobycia ocenia jako neutralne, podała spółka. >>>>

Enea planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 2 697,6 mln zł w 2017 r. wobec 2 742 mln zł w 2016 r., podała spółka.>>>>

Enea pracuje nad studium wykonalności bloku energetycznego połączonego z instalacją zgazowania wegla (IGCC). W maju-czerwcu chce rozpocząć dialog konkurencyjny z dostawcami technologii, poinformował prezes Mirosław Kowalik. >>>>

LW Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka wykupiła obligacje imiennych serii LWB01C300617, wyemitowane w ramach transzy 1 programu emisji obligacji z dnia 30 czerwca 2014 r., o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Tym samym obowiązywanie umowy programowej uległo zakończeniu, podała spółka. >>>>

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 61,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2016 r. wobec 411,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Produkcja węgla handlowego Lubelskiego Węgla Bogdanka wzrosła o 6,9% r/r do 9 038 tys. ton w 2016 r., podała spółka. >>>>

Lubelski Węgiel Bogdanka przedstawi rekomendację dotyczącą podziału zysku za 2016 r. w kwietniu br., poinformował prezes Krzysztof Szlaga. "Będzie rekomendacja, ale jeszcze nie mogę powiedzieć, jaka. Mamy zamiar taką rekomendację dać w kwietniu" - powiedział Szlaga podczas konferencji prasowej. W ujęciu jednostkowym zysk netto Bogdanki w 2016 r. wyniósł 175,9 mln zł wobec 278,03 mln zł straty rok wcześniej.

mBank

Zwyczajne walne zgromadzenie mBanku postanowiło, że niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 2 761 505 904,92 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy, natomiast uzyskany w 2016 roku zysk netto w kwocie 1 219 339 249,57 zł zostanie przeznaczony w kwocie 20 000 000 zł - na fundusz ogólnego ryzyka, a w pozostałej części (1 199 339 249,57 zł) pozostanie niepodzielony, podał bank. >>>>

Wiceprezes zarządu mBanku Jarosław Mastalerz oraz wiceprezes zarządu ds. finansów Christoph Heins złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji z dniem odpowiednio 31 marca i 30 czerwca br. Rada nadzorcza jednocześnie powołała Krzysztofa Dąbrowskiego na stanowisko wiceprezes zarządu ds. operacji i informatyki z dniem 1 kwietnia 2017 r., Andreasa Bögera na stanowisko wiceprezes zarządu ds. finansów z dniem 1 lipca 2017 r. i Franka Bocka na stanowisko wiceprezes zarządu ds. rynków finansowych z dniem 1 maja 2017 r., podał bank.>>>>

Wirtualna Polska Holding

Zarząd Wirtualna Polska Holding wystąpił z wnioskiem do walnego zgromadzenia o przeznaczenie jednostkowego zysku netto za 2016 r. w kwocie 4 608 494,96 zł oraz kwoty 27 084 489,44 zł pochodzącej z zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy w wysokości 1,1 zł na akcję, podała spółka. Walne zgromadzenie, które zdecyduje o dywidendzie zwołano na 26 kwietnia. >>>>

PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) prowadzi prace nad przyjęciem uchwały dostosowującej zasady wynagrodzenia członków zarządu do postanowień ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, a p.o. prezesa Marcin Chludziński nie zawarł jeszcze umowy odkreślającej zasady jego zatrudnienia, podało PZU. >>>>

BOŚ

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 60,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 51,12 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Na wynik za ub.r. wpłynęło porządkowanie starego portfela kredytów udzielonych na farmy wiatrowe - bez uwzględniania odpisów w segmencie farm wiatrowych zysk netto banku za 2016 r. wyniósłby ponad 31 mln zł, poinformował prezes Stanisław Kluza. >>>>

Wikana

Wikana odnotowała 2,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 0,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

11 bit studios

11 bit studios odnotowało 12,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 11,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Najważniejszym projektem, nad którym obecnie pracuje 11 bit studios jest "Frostpunk", ale spółka rozpoczęła prace nad kolejnym tytułem, który trafi na rynek po tej grze, poinformował prezes Grzegorz Miechowski. >>>>

11 bit studios zaprezentuje więcej szczegółów dotyczących swojej nowej gry "Frostpunk" w kwietniu, poinformował Przemysław Marszał z działu dewelopmentu spółki.>>>>

11 bit studios zakłada, że z kolejną po "Frostpunk" własną grą pod roboczym tytułem "8" zmieści się ramach programu motywacyjnego zaplanowanego do 2019 roku, ale nie zobowiązuje się do terminów, stawiając na pierwszym miejscu jakość gry, wynika z wypowiedzi prezesa Grzegorza Miechowskiego. >>>>

11 bit studios ma w backlogu pięć projektów wydawniczych dla zewnętrznych studiów, poinformował dyrektor wydawniczy Paweł Feldman. Docelowo spółka chce wydawać średnio jeden zewnętrzny tytuł kwartalnie.>>>>

11 bit studios ocenia, że pierwszy projekt wydawniczy - "BeatCop" - ma potencjał przychodowy zbliżony do wcześniejszego własnego tytułu spółki "Anomaly WarZone", poinformował prezes Grzegorz Miechowski.>>>>

11 bit studios nadal pracuje nad rozwojem swojego dotychczas największego i sztandarowego tytułu "This War of Mine" (TWoM), poinformował członek zarządu Przemysław Marszał. Nie jest to druga część, ale rozwój dotychczasowej franszyzy. >>>>

Fortuna Entertainment Group

Fortbet Holdings Limited, podmiot zależny Penta Investments, wezwał do sprzedaży 410 197 akcji Fortuna Entertainment Group, reprezentujących 0,79% kapitału i głosów za 15,43 zł sztuka, podał pośredniczący w wezwaniu Erste Securities. >>>>

Prime Minerals

Spółka zależna od Prime Minerals podpisała umowę przedwstępną nabycia 49% udziałów w indonezyjskiej spółce PT Kapur Prima Perkasa (KPP), poinformowało Prime Minerals. Celem akwizycji jest zwiększenie produkcji wapienia w kopalni na wyspie Sulawesi, podano także. >>>>

Briju

Briju odnotowało 22,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 17,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Salonów działających pod marką Briju przekroczy 55 na koniec 2017 r. (wobec 45 salonów na koniec 2016 r.), poinformował prezes Przemysław Piotrowski. Lokalizacje do uruchomienia salonów w roku 2017 zostały już wytypowane i spółka ma podpisane umowy na lata 2017/2018 na ponad 10 nowych lokalizacji oraz trwają końcowe uzgodnienia dotyczące kolejnych umów najmu. >>>>

Wittchen

Wittchen odnotował 20,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 27,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Rank Progress

Rank Progress odnotował 15,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 50,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Trans Polonia

Trans Polonia odnotowała 8,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 0,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Vivid Games

Vivid Games powziął zamiar emisji nie więcej niż 10 500 zabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł każda (łącznie do 10,5 mln zł) i zaoferowania ich w trybie oferty publicznej, podała spółka. >>>>

Columbus Energy

Columbus Energy zakończyła emisję obligacji serii B i pozyskała z niej 4 335 tys. zł, poinformowała spółka. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego, podano także. >>>>

Capital Park

Capital Park przygotowuje się do stworzenia swojego funduszu typu REIT, inwestującego w nieruchomości z przeznaczeniem na wynajem, poinformował członek zarządu Marcin Juszczyk. >>>>

Capital Park zakłada rozpoczęcie inwestycji ArtN, czyli rewitalizacji warszawskiej Fabryki Norblina, w III kwartale br., poinformował członek zarządu Marcin Juszczyk. >>>>

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała umowę ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń (SRK) w w sprawie nieodpłatnego zbycia Kopalni Węgla Kamiennego "Krupiński", podała spółka. >>>>

GetBack dokonał przydziału i wyemitował obligacje na okaziciela serii MB o łącznej wartości nominalnej 24 mln zł, podała spółka.>>>>

LC Corp

Akcjonariusze LC Corp zdecydują o przeznaczeniu łącznej kwoty 31,329 mln zł na wypłatę dywidendy tj. 0,07 zł na akcję z zysku za 2016 r., wynoszącego 31,218 mln zł, oraz kwoty 111,14 tys. zł przeniesionej z kapitału zapasowego, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 27 kwietnia. >>>>

Torpol

Oferta Torpol Norge, spółki zależnej Torpolu, warta w przeliczeniu 23,9 mln zł netto (29,9 mln zł brutto), została uznana przez BaneNOR SF (Norweskie Koleje Państwowe) za najkorzystniejszą w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych na kolei w rejonie Narviku, podał Torpol. Projekt ten zwiększy wartość pozyskanych przez Torpol Norge zamówień na rynku kolejowym w Norwegii do łącznie ok. 51,3 mln zł netto. >>>>

Torpol zamówił w Wytwórni Podkładów Strunobetonowych (WPS) podkłady kolejowe i podrozjazdnice o wartości ok. 38,3 mln zł netto, podała spółka. >>>>

ArcelorMittal Poland, jako dostawca Torpolu, potwierdził przyjęcie do realizacji zamówienia na dostawy szyn kolejowych o wartości ok. 37,1 mln zł netto na potrzeby projektów budowlanych, podał Torpol. "W związku z przyjęciem do realizacji ww. zamówienia łączna wartość zamówień przyjętych do realizacji przez dostawcę w okresie ostatniego roku wyniosła ok. 63 mln zł netto. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w oparciu o uzgodniony harmonogram" - czytamy w komunikacie. W ramach współpracy dostawca zaopatruje Torpol w szyny kolejowe zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z realizacji konkretnych projektów budowlanych, podano również.

Orbis

Orbis zawarł z indywidualnym inwestorem przyrzeczoną umowę sprzedaży hoteli Mercure Jelenia Góra i hotelu Mercure Karpacz Resort za łączną cenę 26,5 mln zł netto, podała spółka. >>>>

CDRL

CDRL - właściciel marki Coccodrillo - otrzymał od swoich spółek zależnych Vivo Kids oraz Coccodrillo Concepts dywidendę z zysku za rok 2016 oraz zaliczki na poczet dywidendy za 2016 rok w łącznej wysokości 3,42 mln zł, podało CDRL. >>>>

Zarząd i rada nadzorcza CDRL - właściciela marki Coccodrillo - zarekomendują akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku za 2016 rok wysokości 7,265 mln zł tj. 1,20 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Bank Millennium

Akcjonariusze Banku Millennium zdecydowali o przeznaczeniu zysku wysokości 652,65 mln zł na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy za 2016 r., wynika z uchwał dzisiejszego walnego. >>>>