Warszawa, 21.04.2017 (ISBnews) - Portfel zamówień Mirbudu na lata 2017-2018 wynosi 1,6 mld zł z czego ponad 700 mln zł przypada na 2017 rok., poinformowała spółka.
"W portfelu Mirbud S.A wartość kontraktów pozostających do zrealizowania wynosi ponad 900 mln zł w tym na rok 2017 przypada ok. 620 mln zł. W 2016 r dominujący w przychodach spółki był segment robót inżynieryjno – drogowych, który generował ponad 50% przychodów. Podobną strukturę przychodów spółka będzie osiągała w latach 2017-2018., głównie za sprawą realizacji kontraktów budowy obwodnicy Inowrocławia i fragmentu drogi ekspresowej S-3. Dodatkowo w 2016 r. portfel kontraktów drogowych spółki wzbogacił się o umowę na budowę obwodnicy Bolkowa o wartości ponad 73 mln zł" - doprecyzowano w raporcie rocznym.
Na lata 2017 – 2019 w oparciu o posiadany bank ziemi JHM Development z grupy Mirbudu planuje rozpoczęcie realizacji kolejnych 5 projektów inwestycyjnych obejmujących zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną: Skierniewice, Konin (III etap osiedla), Żyrardów (III etap osiedla), Zakopane i Bydgoszcz (w sumie 921 lokali o powierzchni użytkowej 45 tys. m2 PUM), podano również.
"Portfel zamówień spółki PBDiM Kobylarnia na rok 2017 oscyluje w okolicy 290 mln zł. Ponadto spółka czeka na dokonanie przez zamawiającego wyboru jej oferty na kolejne zadania, w których przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. W trakcie przygotowań są kolejne wyceny na duże przetargi, które w niedługim czasie zostaną rozstrzygnięte" - czytamy również w raporcie.
Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2016 r. miał 773 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)