JR Holding kupuje nieruchomości w Żorach za łącznie 26,4 mln zł brutto


Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - JR Holding zawarł dwie przedwstępne umowy nabycia nieruchomości w Żorach o całkowitej wartości przekraczającej 26,4 mln zł brutto, podała spółka.
"Segment nieruchomości nadal pozostaje fundamentem działalności naszej grupy kapitałowej. Dzięki planowanemu nabyciu nieruchomości zlokalizowanych w Żorach będziemy mogli w dalszym ciągu rozwijać ten obszar biznesowy i zwiększać wartość naszego portfela nieruchomości. Przewidujemy również, że wzrost wartości przychodów z najmu powierzchni komercyjnych wyniesie ok. 30%. Realizowana inwestycja jest oczywiście zgodna ze strategią rozwoju spółki. Jestem przekonany, że prowadzone przez nas działania pozwolą na utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu wartości całej grupy kapitałowej" - powiedział prezes January Ciszewski,cytowany w komunikacie.
Łączna powierzchnia trzech nieruchomości wynosi ponad 1 ha i są one zabudowane dwoma jednokondygnacyjnymi budynkami handlowo-usługowymi. Całkowita wartość transakcji nabycia przedmiotowym nieruchomości została ustalona na kwotę ponad 26,4 mln zł brutto.
W okresie od stycznia do marca 2017 r. skonsolidowane przychody grupy kapitałowej JR Holding dotyczące porównywalnego wynajmu powierzchni nieruchomości komercyjnych wyniosły ponad 875 tys. zł netto i były one wyższe o 10% r/r, przypomniano także.
JR Holding w 2006 roku rozpoczęła działalność na rynku nieruchomości komercyjnych, obecnie działa też w obszarze odnawialnych źródeł energii, głównie fotowoltaicznych. W listopadzie 2012 r. zadebiutowała na rynku NewConnect.
(ISBnews)