Większość z osób, którym przyznano ochronę, to obywatele Syrii (405,6 tys. uchodźców - 57 proc.), a w dalszej kolejności obywatele Iraku (65,8 tys.; 9 proc.) oraz Afganistanu (61,8 tys.; 9 proc.). Mniejszą grupę stanowią uchodźcy z Erytrei, Somalii i Iranu.

Liczba decyzji o nadaniu statusu ochrony Syryjczykom wzrosła od 2015 roku ponad dwukrotnie. Z 405,6 tys. Syryjczyków, którym przyznano status ochronny w UE, ponad 70 proc. zarejestrowano w Niemczech.

W ubiegłym roku największą liczbę osób otrzymujących status ochrony zarejestrowano w Niemczech (445 210), trzy razy więcej niż w 2015 roku. Na drugim miejscu znalazła się Szwecja (69 350), a na kolejnych Włochy (35 450), Francja (35 170), Austria (31 750) i Holandia (21 825).

Spośród wszystkich osób, którym przyznano status ochrony w 2016 roku, 389 670 otrzymało status uchodźców, 263 755 ochronę uzupełniającą, a 56 970 zezwolenia na pobyt z przyczyn humanitarnych. Zarówno status uchodźcy, jak i ochrona uzupełniająca są określane na podstawie prawa UE, a status humanitarny jest przyznawany na podstawie ustawodawstwa krajowego.

Łukasz Osiński

>>> Czytaj także: Uchodźcy napływają do krajów ościennych. Tylko kilka procent trafi do Europy