PKN Orlen oczekuje spadku marży downstream i wzrostu cen ropy w 2017 r.Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - PKN Orlen spodziewa się spadku średniorocznego poziomu marży downstream i wzrostu cen ropy w 2017 r., podała spółka.

"Marża downstream – oczekiwany spadek marży w porównaniu ze średnią za 2016 r. w efekcie spadku marż na produktach petrochemicznych przy stabilnych marżach na produktach rafineryjnych (r/r). Pomimo spadku, marża downstream wciąż utrzyma się na wysokim poziomie dzięki sprzyjającemu otoczeniu makro tj. relatywnie niskiej cenie ropy oraz wzrostowi konsumpcji paliw i produktów petrochemicznych." - czytamy w prezentacji wynikowej.

Modelowa marża downstream wyniosła 12,1 USD/bbl w I kw. 2017 r. wobec 11,7 USD/bbl w I kw. 2016 r.

W odniesieniu do cen ropy Brent, koncern oczekuje wzrostu ceny w porównaniu ze średnią za 2016 r. w wyniku ograniczenia podaży na skutek porozumienia głównych producentów przy jednoczesnym wzroście wydobycia w USA oraz wzrostu konsumpcji.

Średnia cena ropy Brent wzrosła w I kw. 2017 r. do 54 USD/bbl wobec 49 USD/bbl kwartał wcześniej i 34 USD/bbl w I kw. 2016 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)