Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zawiesiła obrót akcjami Reinhold Europe AB i Fenghua Soletech AG na głównym rynku, podała giełda.
GPW zawiesiła obrót akcjami Reinhold Europe AB i Fenghua Soletech począwszy od dziś do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym spółki te przekażą do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2015 i raport roczny za rok obrotowy 2016.

(ISBnews)