Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Simple odnotowało 87 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 3,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 66 tys. zł wobec 2,99 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,75 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 6,18 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2017 r. grupa kapitałowa Simple wygenerowała ponad 8,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi ponad 28% wzrostu przychodów względem analogicznego okresu w roku 2016 w którym przychody ze sprzedaży wynosiły niecałe 6,2 mln zł. Konsekwentnie realizując plan zmian optymalizacyjnych, grupa obniżyła koszty własne sprzedaży o około 0,5 mln zł z 5,1 mln zł do 4,5 mln zł. Wpłynęło to na wypracowanie zysku brutto na sprzedaży na poziomie ponad 4,2 mln zł. Przemodelowanie strategii sprzedaży, a także procesów wewnątrz organizacji pomimo trudnej sytuacji na rynku, wpłynęły na osiągniecie zysku netto na poziomie 94 tyś zł wobec straty wynoszącej ponad 3,5 mln zł w I kwartale 2016 roku" – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 0,46 mln zł wobec 2,91 mln zł straty rok wcześniej.

Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT dla rynku publicznego. Z oferty firmy skorzystało 25 tys. klientów.

(ISBnews)