Akcjonariusze Simple zdecydują 20 czerwca o przeznaczeniu 0,24 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,05 zł na akcję, podano w projekcie uchwały na ZWZ.

"Zysk spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 2 492 521,98 zł przeznacza się w następujący sposób: kwotę 240 608,00 zł przeznacza na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki. Kwotę 2 251 913,98 zł przeznacza na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w projekcie uchwały.

Zarząd wnioskuje do ZWZ o ustalenie dnia dywidendy na dzień 1 sierpnia 2017 roku oraz terminu wypłaty dywidendy w dwóch transach przypadających na: pierwsza transza – 31 sierpnia 2017 r., II transza – 30 listopada 2017 r., podano także.

Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT dla rynku publicznego. Z oferty firmy skorzystało 25 tys. klientów.(ISBnews)