W osobnym komunikacie spółka podała, że publikacja prospektu zaplanowana jest na wtorek, 20 czerwca.

"Emisja akcji i debiut na rynku głównym GPW to kolejny krok, który pozwoli przyśpieszyć tempo naszego rozwoju. Sukces przeprowadzonej w kwietniu emisji obligacji utwierdza nas w przekonaniu, że rozwijamy się w dobrym kierunku i jesteśmy atrakcyjną propozycją dla inwestorów. Jesteśmy spółką inżynieryjno-technologiczną działającą na bardzo perspektywicznym rynku i osiągającą dobre wyniki finansowe, dzięki konsekwentnie realizowanej strategii dywersyfikacji źródeł przychodów. W 2016 roku realizowaliśmy ponad 25 dużych projektów, a nasze przychody wzrosły do blisko 120 mln zł. Na 2017 r. i kolejne okresy mamy portfel zamówień, który wynosi aktualnie 193 mln zł i obejmuje projekty dla największych polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Chcemy wykorzystać dobrą koniunkturę oraz planowane na najbliższe lata inwestycje, a pozyskanie środków z oferty przyspieszy rozwój naszego biznesu" - skomentował przewodniczący rady nadzorczej i właściciel spółki Artur Nizioł, cytowany w materiale.

Oferującym i prowadzącym księgę popytu w ofercie publicznej Grupy Uniserv-Piecbud jest Dom Maklerski BOŚ, a doradcą prawnym spółki jest Kancelaria prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, podano także.

Uniserv-Piecbud doradza, projektuje, buduje nowe oraz remontuje istniejące instalacje i obiekty (w tym chłodnie, kominy, silosy, piece). Realizuje usługi dla szerokiej gamy przedsiębiorstw, w tym z branży energetyki zawodowej i przemysłowej, hutnictwa metali żelaznych i nieżelaznych oraz szkła, koksowni, przemysłu chemicznego, petrochemicznego, cementowego, a także zakładów innych branż. W 2016 r. przychody Grupy Uniserv-Piecbud wyniosły 119,5 mln zł.

(ISBnews)