Ipsos: Wskaźnik Optymizmu Konsumentów WOK wzrósł do 105,8 pkt w czerwcu


Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) wzrósł o 1,77 pkt i osiągnął w czerwcu wartość 105,8 pkt. Najwyższy wzrost dotyczył wzrostu wskaźnika bieżącego - o 3,37 pkt do 102,5 pkt, podał instytut badawczy Ipsos.
"Polacy dobrze oceniają stan polskiej gospodarki i wiążą nadzieję z utrzymaniem trendu z ostatnich miesięcy, na co wskazuje wzrost wartości wskaźników – zarówno oceniającego obecną sytuację społeczno-gospodarczą w stosunku do sytuacji minionej jak i odnoszącego się do oczekiwań na najbliższe miesiące" - czytamy w komunikacie.
Według Ipsos, te dobre nastroje społeczne mogą, w pewnym stopniu, świadczyć o słabszym, niż można było oczekiwać, wpływie wydarzeń międzynarodowych i krytycznych opinii o Polsce w środowiskach politycznych Unii Europejskiej
Wskaźnik klimatu gospodarczego wzrósł o 2,9 pkt m/m i wyniósł w czerwcu 100,13 pkt.
Wskaźnik skłonność do zakupów wzrósł o 1,01 pkt m/m i wyniósł w czerwcu 109,58 pkt.
Wskaźnik bieżący wzrósł o 3,37 pkt m/m i wyniósł w czerwcu 102,5 pkt.
Wskaźnik oczekiwań wzrósł o 2,11 pkt m/m i wyniósł w czerwcu 109,52 pkt.
Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego 8-13 czerwca 2017 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1 000 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.
(ISBnews)