Jak poinformowało we wtorek biuro prasowe Kancelarii Prezydenta, udział w planowanym na 6 lipca szczycie Trójmorza wziąć ma 12 państw regionu; gościem sesji transatlantyckiej szczytu będzie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Zapowiedziano jednocześnie, że organizacyjne szczegóły szczytu, w tym m.in. program prasowy spotkania, zostaną opublikowane na początku lipca na stronie internetowej kancelarii.

Pytany przez PAP o priorytety lipcowego szczytu Szczerski podkreślił, że inicjatywa ma przede wszystkim "zachęcić rządy i przedsiębiorców do tego, żeby budować spójność regionu Europy Środkowej na osi północ-południe", a także stworzyć nad tymi działaniami "prezydencki parasol".

Prezydencki minister zwrócił uwagę, że w Europie "bardzo dużo zainwestowano w oś wschód-zachód", a bardzo niewiele - w spójność pomiędzy Północą i Południem. "To była w pewnym sensie naturalna konsekwencja przełamywania podziału zimnowojennego, ale także ekonomicznych potrzeb państw zachodnich, żeby uzyskać dostęp do rynków wschodnich" - zaznaczył. W efekcie jednak - dodał Szczerski - nasz region postrzegany jest jako polityczna jedność, ale pod względem infrastrukturalnym jest bardzo rozdrobniony i podzielony.

"Chodzi nam o spójność regionu w ramach spójności europejskiej. I też ważnym przesłaniem tego szczytu Trójmorza będzie konieczność utrzymania polityki spójności europejskiej także w kolejnej perspektywie budżetowej" - mówił Szczerski.

Pytany o rolę USA i współpracy transatlantyckiej w projekcie Trójmorza podkreślił, że Trójmorze od samego początku jest "inicjatywą wewnątrz Unii Europejskiej".

"Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że Europa Środkowa także potrzebuje dodatkowych środków inwestycyjnych do tego, żeby ten swój rozwój kreować, dlatego że te potrzeby rozwojowe są ogromne i one przekraczają także możliwości polityki spójności UE. I w tym sensie ta sesja transatlantycka będzie rozmową o tym, w jaki sposób możemy budować tę więź transatlantycką nie tylko w sferze bezpieczeństwa, ale także po prostu w inwestycjach rozwojowych" - dodał szef gabinetu prezydenta.

Według niego inicjatywa Trójmorza pozostaje zarazem projektem "par excellence europejskim, wpisującym się w założenia UE". "Im silniejsza Europa Środkowa jako część UE, tym silniejsza Unia Europejska, im bardziej spójna Europa Środkowa, tym lepiej funkcjonujący rynek europejski, bo rynek środkowoeuropejski jest częścią rynku europejskiego, więc im mniej będzie barier infrastrukturalnych w Europie Środkowej, tym lepiej będzie funkcjonował rynek całej Unii" - podkreślił Szczerski.

Trójmorze to wspólna inicjatywa prezydentów Polski i Chorwacji dotycząca współpracy państw regionu Adriatyk - Bałtyk - Morze Czarne w obszarach energetyki, transportu, cyfryzacji i gospodarki. (PAP)