Warszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) oddelegowała z dniem 22 czerwca 2017 r. członka RN Emila Ślązaka do czasowego pełnienia obowiązków prezesa do 10 września 2017 r. i jednocześnie uchyliła uchwałę z 6 czerwca br. w sprawie powierzenia Bogusławowi Adamowi Białowąsowi pełnienie obowiązków prezesa BOŚ, podał bank.
"W związku z powyższym skład zarządu od dnia 22 czerwca 2017 r. przedstawia się następująco:
1. Emil Ślązak - członek rady nadzorczej banku delegowany do czasowego pełnienia obowiązków p.o. prezesa zarządu do dnia 10 września 2017 r.,
2. Bogusław Białowąs - wiceprezes
3. Anna Milewska - wiceprezes,
4. Dariusz Grylak - wiceprezes" - czytamy w komunikacie.
Na początku czerwca br. - w związku z upływem, z dniem 6 czerwca 2017 r., mandatu dotychczasowego zarządu BOŚ, ze Stanisławem Kluzą jako prezesem - rada nadzorcza BOŚ powołała zarząd nowej kadencji. Obowiązki prezesa - do 15 czerwca br. - przejął Emil Ślązak, sekretarz RN, czasowo oddelegowany do pełnienia tej funkcji. Od 16 czerwca pełniącym obowiązki prezesa zarządu BOŚ miał zostać Bogusław Białowąs.
Poprzedni prezes banku - Stanisław Kluza stery zarządu BOŚ objął 23 marca 2016 r., na niecałe 15 miesięcy przed upływem jego statutowej, trzyletniej kadencji. Jak podkreślił bank, w tym czasie w BOŚ zostało przeprowadzonych szereg niezbędnych działań sanacyjnych prowadzących do odbudowy pozycji finansowej i rynkowej banku.
Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.
(ISBnews)