Akcjonariusze PKO BP zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r.Warszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2016 rok na kapitał zapasowy i rezerwowy, bez przeznaczania kwot na wypłatę dywidendy, podał bank.

PKO PB przypomniał, że Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła bankowi zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

"Uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia banku w sprawie podziału zysku za 2016 r. jest spójna z zaleceniem KNF" - czytamy także.

W 2016 r. bank miał 2 874 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 610 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 2 888,3 mln zł wobec 2 571,1 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)