MIB ukończyło i przekazało KE plan wdrażania ERTMS w Polsce, wartego 6 mld zł


Warszawa, 09.08.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) przygotowało i przekazało Komisji Europejskiej "Krajowy Plan Wdrożenia Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności Sterowanie" - dokument, który zawiera harmonogram rozbudowy Europejskiego System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) w Polsce. Koszty wprowadzenie planu w życie oszacowano na około 6 mld zł, podał resort.
"Podstawowym celem planu jest zaprezentowanie informacji o harmonogramie rozbudowy w Polsce Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Na system ten składa się zunifikowany system łączności radiowej dla kolei GSM-R oraz Europejski System Sterowania Pociągiem (ETCS), zapewniający przekazywanie maszyniście informacji o ruchu pociągów, dopuszczalnej prędkości, a także nadzorujący bezpieczne prowadzenie przez niego pociągu. Wdrożenie ERTMS jest obowiązkowe na liniach kolejowych wchodzących w skład transeuropejskiej sieci kolejowej TEN-T" - czytamy w komunikacie.
Wyposażenie polskiej sieci kolejowej w urządzenia ERTMS przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, dzięki stałemu nadzorowaniu pracy maszynisty. Dla pasażerów najbardziej odczuwalną korzyścią będzie zwiększenie dopuszczalnej prędkości ruchu pociągów powyżej 160 km/h na liniach kolejowych, które będą do tego przystosowane. Wyposażenie pojazdów kolejowych w zunifikowany system ERTMS ułatwi również poruszanie się pociągów w ruchu międzynarodowym, podkreślono.
Plan przewiduje, że do 2023 r. w ETCS wyposażonych zostanie 2 667 km linii kolejowych, a w perspektywie do 2030 r. liczba ta wzrośnie ponad dwukrotnie, przekraczając 6 700 km. Równolegle planowane jest wdrożenie na większości linii kolejowych w Polsce systemu łączności GSM-R.
"Nakłady związane z koniecznością wdrożenia systemu ERTMS na infrastrukturze kolejowej Polski oszacowano na około 6 mld zł, w zdecydowanej większości będą one pochodzić ze środków unijnych" - czytamy dalej.
Dokument został opracowany na podstawie wymagań art. 6 ust. 4 i 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2016/919 z 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów "Sterowanie" systemu kolei w Unii Europejskiej, podsumowano.
(ISBnews)