Unified Factory prognozuje 8,25 mln zł zysku netto w br. i 12,1 mln zł w 2018 r.


Warszawa, 21.08.2017 (ISBnews) - Unified Factory prognozuje 8,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. i 12,1 mln zł zysku netto w 2018 r., podała spółka. Jednocześnie skonsolidowana EBITDA ma wynieść 14,99 mln zł w tym roku i 22,38 mln zł w przyszłym, a przychody odpowiednio 37,09 mln zł i 55,26 mln zł, podała spółka.
"Opracowując niniejszą prognozę [na 2017 r. ] zarząd Unified Factory S. A. przyjął następujące założenia:
- prognoza została opracowana w oparciu o wyniki osiągnięte przez spółkę w I półroczu 2017 roku, ocenę postępu prac nad realizacją budżetu przewidzianego na II półrocze 2017 roku, która uwzględnia przewidywaną sprzedaż oraz ilość planowanych wdrożeń, strukturę kosztów, doświadczenie rynkowe oraz przewidywany rozwój ekspansji na rynkach zagranicznych;
- prognoza została opracowana w oparciu o założenie zrealizowania ok. 300 wdrożeń platformy Customer Service Automation w okresie 12 miesięcy 2017 roku;
- założenie, iż prognozowany poziom wyników finansowych zostanie osiągnięty dzięki utrzymaniu wzrostowego trendu sprzedaży w Polsce oraz na rynkach zagranicznych, w szczególności poprzez rosnącą bezpośrednio obecność na tych rynkach zagranicznych" - czytamy w komunikacie.
Założenia do prognozy na 2018 r. są następujące:
- prognoza została opracowana w oparciu o założenia budżetu zaplanowanego na 2018 rok, który uwzględnia przewidywaną sprzedaż, strukturę kosztów oraz planowaną liczbę realizowanych wdrożeń w oparciu o dane historyczne, doświadczenie rynkowe oraz przewidywany rozwój ekspansji na rynkach zagranicznych;
- prognoza została opracowana w oparciu o założenie zrealizowania ok. 430 wdrożeń platformy Customer Service Automation w okresie 12 miesięcy 2018 roku;
- prognozowany poziom wyników zostanie osiągnięty dzięki przyspieszeniu sprzedaży w Polsce oraz kontynuacji trendu rosnącej sprzedaży na rynkach zagranicznych, w szczególności poprzez bezpośrednią obecność na tych rynkach oraz samodzielne ustalanie strategii cenowej w związku z modyfikacją strategii sprzedaży z modelu White Label (sprzedaż przez pośredników) na sprzedaż prowadzoną głównie pod własnym brandem;
- prognoza została przygotowana w oparciu o założenie pozyskania kapitału niezbędnego do osiągnięcia planowanego poziomu inwestycji w latach 2018-2019, podano również.
W I poł. 2017 r. spółka miała 3,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 1,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 16,76 mln zł w porównaniu z 12,12 mln zł rok wcześniej.
Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od marca 2016 akcje spółki są notowane na rynku NewConnect
(ISBnews)