Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-08-31 6759,50 0,3% 6,7% 22,4% 46,8%
Miedź 3M USD/t 2017-08-31 6788,00 0,3% 6,6% 22,6% 47,0%
Ołów spot USD/t 2017-08-31 2367,75 1,0% 2,6% 18,4% 24,8%
Ołów 3M USD/t 2017-08-31 2394,00 1,0% 2,6% 18,7% 25,7%
Aluminium spot USD/t 2017-08-31 2098,75 1,4% 10,7% 23,2% 31,6%
Aluminium 3M USD/t 2017-08-31 2117,00 1,4% 10,4% 25,0% 31,2%
Cyna spot USD/t 2017-08-31 20873,00 0,4% 0,4% -1,6% 10,5%
Cyna 3M USD/t 2017-08-31 20670,00 0,3% 0,1% -2,2% 9,5%
Nikiel spot USD/t 2017-08-31 11740,00 1,9% 15,5% 17,8% 20,9%
Nikiel 3M USD/t 2017-08-31 11800,00 1,9% 15,5% 17,8% 20,8%
Cynk spot USD/t 2017-08-31 3141,50 1,8% 12,8% 22,8% 35,5%
Cynk 3M USD/t 2017-08-31 3146,00 1,6% 12,6% 22,1% 36,2%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-08-31 209,80 1,0% 16,4% -7,2% 51,8%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-08-31 77,70 -0,4% 5,9% 10,6% 34,1%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-08-31 703,50 5,3% 14,3% 13,5% 29,0%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-08-31 657,50 5,7% 15,5% 14,6% 31,6%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-08-31 492,50 0,8% -1,2% -5,4% 13,6%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-08-31 485,50 1,9% 2,1% -1,2% 19,0%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-08-31 294,00 0,0% -0,3% -7,0% 18,1%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-08-31 291,50 0,0% -2,1% -5,4% 26,1%

(PAP Biznes)