Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-09-01 6804,50 0,7% 7,8% 23,2% 47,3%
Miedź 3M USD/t 2017-09-01 6835,00 0,7% 7,7% 23,5% 47,6%
Ołów spot USD/t 2017-09-01 2368,25 0,0% 2,4% 18,4% 23,1%
Ołów 3M USD/t 2017-09-01 2395,00 0,0% 2,4% 18,8% 24,1%
Aluminium spot USD/t 2017-09-01 2116,00 0,8% 12,3% 24,2% 32,6%
Aluminium 3M USD/t 2017-09-01 2136,00 0,9% 12,0% 26,2% 32,3%
Cyna spot USD/t 2017-09-01 20830,00 -0,2% 0,9% -1,8% 8,7%
Cyna 3M USD/t 2017-09-01 20625,00 -0,2% 0,5% -2,4% 7,7%
Nikiel spot USD/t 2017-09-01 11972,75 2,0% 16,9% 20,2% 21,5%
Nikiel 3M USD/t 2017-09-01 12035,00 2,0% 17,0% 20,1% 21,4%
Cynk spot USD/t 2017-09-01 3185,00 1,4% 15,1% 24,5% 35,9%
Cynk 3M USD/t 2017-09-01 3185,00 1,2% 14,6% 23,6% 36,2%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 13:00:00 210,00 0,1% 9,8% -7,1% 48,7%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 18:13:00 78,60 0,9% 4,1% 19,5% 34,8%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-09-01 693,50 -1,4% 10,6% 11,9% 29,5%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-09-01 647,50 -1,5% 11,4% 12,8% 32,3%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-09-01 496,50 0,8% 1,6% -4,7% 17,1%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-09-01 492,00 1,3% 4,9% 0,2% 24,5%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-09-01 302,75 3,0% 3,3% -4,3% 30,2%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-09-01 301,25 3,3% 3,3% -2,2% 33,6%

(PAP Biznes)