"Zarząd spółki informuje, iż jest w trakcie prowadzenia rozmów z kluczowymi bankami finansującymi grupę kapitałową spółki (w tym w szczególności PKO BP, ING oraz CABP) odnośnie warunków restrukturyzacji zadłużenia finansowego grupy kapitałowej spółki i oczekiwań banków w tym zakresie. W ramach tego procesu, spółka zaproponowała bankom zawarcie umowy o współpracy i toczą się rozmowy w tej sprawie" – czytamy w komunikacie.

Vistal Gdynia otrzymał dziś oświadczenie PKO BP o wypowiedzeniu przez umowy limitu kredytowego wielocelowego). Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni licząc od dnia następnego po dniu doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu, tj. od dnia 15 września 2017 r. Wysokość zadłużenia spółki wobec PKO BP z tytułu umowy kredytu PKO BP na 11.09.2017 r. wynosi 8 96 562,43 zł.

Spółka została także poinformowana o zablokowaniu przez ING Bank Śląski ze skutkiem natychmiastowym dostępności limitów kredytowych, udostępnionych w ramach kredytów w rachunku bieżącym na rzecz Vistal Construction sp. z o.o. oraz Vistal Eko sp. z o.o.

Vistal otrzymał też zawiadomienie od Credit Agricole Bank Polska o zamiarze zaliczania kwot otrzymywanych od dłużników spółki na spłatę zadłużenia z tytułu umowy kredytu po upływie 7 dni od dnia zawiadomienia.

"Zarząd informuje, że prowadzone są analizy co do charakteru i skuteczności prawnej tego zawiadomienia" – zaznaczono.

Vistal poinformował wczoraj, że wierzyciele Vistal Eko i Vistal Offshore, spółek zależnych Vistal Gdynia, złożyli wnioski o ogłoszenie ich upadłości. Ponadto spółka zależna Vistal Construction złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości.

Wcześniej Vistal Gdynia podał, że w wyniku aktualizacji budżetów długoterminowych kontraktów szacuje, że obniżenie wyniku na kontraktach może zmniejszyć skonsolidowany wynik finansowy za I półrocze br. o ok. 88,1 mln zł. Spółka zdecydowała też o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości ok. 3,4 mln zł.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach infrastrukturalnym, marine i offshore, w tym infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.

(ISBnews)