Zysk netto P.A. Nova wzrósł r: r do 15,18 mln zł w I półr. 2017 r.


Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - P.A. Nova odnotowała 15,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 14,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 24,28 mln zł wobec 25,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 105,51 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 71,86 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 5,23 mln zł wobec 0,6 mln zł zysku rok wcześniej.
P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który na początek 2017 r. obejmował 9 obiektów handlowo-usługowych i 3 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)