Borysow nawiązał do zaaprobowanego przez jego rząd w ubiegłym tygodniu raportu o stanie bezpieczeństwa narodowego za rok 2016. W dokumencie ocenia się, że "działania Rosji są źródłem niestabilności w regionie".

"Rosną wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa, głównie w rejonie Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego oraz we wschodniej części Morza Śródziemnego, gdzie Rosja zwiększa swój potencjał wojskowy i nasila działania militarne. Do tego należy dodać utrzymujące się konflikty na peryferiach kontynentu europejskiego i w sąsiednich regionach, które stają się źródłami trwałej niestabilności" - napisano w raporcie.

„Bułgaria jest członkiem NATO, a skoro jest członkiem NATO i skoro NATO uważa Rosję za podstawowego przeciwnika militarnego w Europie, nasza doktryna wojenna jest skierowana przeciw Rosji” – oznajmił Borysow. „W raporcie wojskowi pisali o zagrożeniu, stwierdzili, że w razie wojny Bułgaria jako członek NATO byłaby celem. Jednocześnie powinniśmy pracować politycznie, dyplomatycznie, aby zniesiono sankcje i aby spadło napięcie między Europą a Rosją” - powiedział.

Borysow podkreślił, że z Rosją należy pracować „maksymalnie pragmatycznie, żeby przyjeżdżali rosyjscy turyści, żeby powstał interkonektor gazowy i rosyjski gaz płynął do hubu (planowanego przez Borysowa ośrodka dystrybucji gazu koło Warny – PAP). "Powinniśmy również współpracować przeciw terroryzmowi” - zaznaczył premier Bułgarii.