"W ramach oferty publicznej Columbus Energy oferuje 2-letnie obligacje serii D z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,4% w skali roku. Zapisy są przyjmowane od 1 tys. zł. Obligacje będą zabezpieczone, a spółka planuje wprowadzić je do obrotu na rynku Catalyst. Inwestorzy mogą składać zapisy do 3 października 2017 r., a przyjmuje je Polski Dom Maklerski S.A. Celem emisyjnym jest finansowanie obrotowe montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego" - czytamy w komunikacie.

"Columbus Energy sprzedaje usługę montażu instalacji fotowoltaicznych w formule płatności abonamentowych. Aktualnie finansujemy instalacje ze środków własnych oraz kredytów bankowych, które są udzielane klientom. Duży wzrost sprzedaży powoduje, że środki finansowe pozyskane z emisji obligacji pomagają nam szybciej i skuteczniej zarządzać montażami instalacji. Jesteśmy w trakcie przygotowywania refinansowania części abonamentów, co również przyczyni się do poprawy płynności, a to przełoży się na szybkość montaży. Na pewno emisja obligacji bardzo dobrze wpłynie na wynik roczny spółki" - powiedział prezes Dawid Zieliński, cytowany w materiale.

W tym roku Columbus Energy przeprowadziła już 3 emisje obligacji, pozyskując z nich łącznie 6,54 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację montaży instalacji fotowoltaicznych. Obligacje emitenta serii A oraz serii B zadebiutowały na rynku Catalyst na początku września br., przypomniano.

"Emitent zakończył pierwsze półrocze 2017 r. zyskiem netto na poziomie skonsolidowanym w wysokości 2,8 mln zł przy skonsolidowanych przychodach netto ze sprzedaży sięgających 15,4 mln zł. Columbus Energy S.A. konsekwentnie zwiększa sprzedaż instalacji fotowoltaicznych zarówno w ramach programu abonamentowego, jak i finansowanych za gotówkę oraz uatrakcyjnia swoją ofertę, dzięki czemu umacnia pozycję lidera rynku. W II kw. 2017 r. spółka podpisała 600 umów na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz zrealizowała ponad 400 montaży tego typu instalacji, a w całym pierwszym półroczu prawie 700. Emitent wprowadził też rewolucyjną, jedyną na rynku polskim tzw. 'Gwarancję Totalną'. Jest to 15-letnia gwarancja, która obejmuje wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej wraz z wykonaniem montażu przez Columbus Energy S.A" - czytamy dalej.

"Szacujemy, że w pierwszym półroczu 2017 roku osiągnęliśmy prawie 15%-owy udział w całym rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych, a licząc rynek tylko komercyjny (bez dotacji), nasz udział mógł przekroczyć 30%. Inwestujemy mocno w markę Columbus Energy i w 100% skupiamy się na satysfakcji z jakości usług naszych klientów. Najbliższych kilka miesięcy powinny nam przynieść przeniesienie notowań akcji na rynek podstawowy GPW, przeprowadzenie IPO i jeszcze szybszy rozwój naszego produktu abonamentowego" - podsumował Zieliński.

Columbus Energy jest liderem w obszarze pozyskiwania energii ze słońca. Spółka jest notowana na rynku NewConnect i władze zapowiadają, że planuje do końca 2017 roku przenieść notowania na podstawowy parkiet GPW.

(ISBnews)