Eesti Energia, największy wytwórca energii elektrycznej w krajach bałtyckich, rozpocznie na początku 2018 roku sprzedaż energii elektrycznej w Szwecji i Finlandii.

Działając pod marką Enefit, spółka będzie sprzedawać wyłącznie energię ze źródeł odnawialnych. W obu krajach oferta będzie kierowana do gospodarstw domowych, a w Szwecji również do klientów biznesowych. Eesti Energia, poza rodzimym rynkiem Estońskim, jest również obecna na Litwie i Łotwie, a od lipca br. także w Polsce.

- Szwecja i Finlandia to kraje, gdzie skłonność klientów do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej jest wyższa niż średnia europejska, a rynki są otwarte dla nowych firm. Jesteśmy również przekonani, że Szwedzi i Finowie są otwarci na korzystanie z naszych rozwiązań cyfrowych. Są to powody, dla których wybraliśmy Szwecję i Finlandię jako kierunki naszego rozwoju. Celem Eesti Energia jest osiągnięcie trwałej pozycji na wszystkich sąsiednich rynkach – powiedział Hando Sutter, prezes zarządu Eesti Energia.

Eesti Energia prowadzi obecnie niezbędne przygotowania do rozpoczęci działalności gospodarczej w Szwecji i Finlandii. Sprzedaż energii elektrycznej w obu krajach kierowana do gospodarstw domowych, a w Szwecji również do przedsiębiorstw, rozpocznie się w I połowie 2018 r. W obu krajach utworzone zostały już spółki zależne pod marką Enefit. Sprzedaż energii odbywać się będzie głównie poprzez efektywne kosztowo kanały online.

Eesti Energia pod marką Enefit od ponad 10 lat z powodzeniem działa już na Litwie i Łotwie, a od lipca br. Enefit Polska oferuje sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego klientom z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw oraz największym odbiorcom przemysłowym na rynku polskim.

Eesti Energia, do której należy działający w Polsce Enefit, jest estońskim państwowym koncernem energetycznym z własnym górnictwem, konwencjonalnym i odnawialnym wytwarzaniem energii, dystrybucją i międzynarodowym obrotem energią. Firma powstała 1939 roku i jest jednym z największych wydobywców i przetwórców łupków bitumicznych na świecie. Udział Grupy w estońskim rynku energii elektrycznej wynosi 60%, a w rynku krajów bałtyckich łącznie 25%.

W 2016 r. przychody ze sprzedaży Grupy Eesti Energia sięgnęły 742,1 mln euro, a EBITDA była równa 327,3 euro. W tym czasie sprzedaż energii w ramach Grupy Eesti Energia wyniosła 9 TWh, a zysk netto 171 mln euro.

>>> Polecamy: Energa nie podniesie cen prądu. URE odmówił