Vistal Gdynia

Spółka zależna Vistalu Gdynia - Vistal Construction złożyła wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, podał Vistal. "Zarząd spółki Vistal Gdynia otrzymał informacje o złożeniu przez spółkę zależną Vistal Construction sp. z o.o. wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do Vistal Construction sp. z o.o." - czytamy w komunikacie. W połowie września Vistal Construction złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, a wierzyciele spółek zależnych: Vistal Eko i Vistal Offshore, złożyli wnioski o ogłoszenie ich upadłości. 

Vistal Ocynkowania, spółka zależna Vistal Gdynia, otrzymała pismo, w którym Bank BGŻ BNP Paribas wypowiedział umowę kredytu w rachunku bieżącym i wezwał do zapłaty, podał Vistal. >>>> 

Congor

Zarząd Congor przyjął politykę dywidendową, która zakłada przeznaczanie na wypłatę dywidendy ok. 25% skonsolidowanego zysku netto, pod warunkiem pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego, poinformowała spółka. "Zarząd zamierza w przyszłości rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie około 25% skonsolidowanego zysku netto" - czytamy w komunikacie. 

Seleny FM

Rada nadzorcza Seleny FM powołała Artura Ryglowskiego na członka zarządu oraz powierzyła obecnemu członkowi zarządu Agacie Gładysz funkcję wiceprezesa, podała spółka. >>>> 

Mostostal Zabrze 

Rada nadzorcza Mostostalu Zabrze powołała na prezesa Dariusza Pietyszuka w ramach aktualnej kadencji zarządu, podała spółka. >>>> 

PZ Cormay

W ofercie akcji serii L PZ Cormay inwestorzy objęli 13,48 mln akcji, poinformowała spółka. PZ Cormay oferował 16,7 mln akcji. "Należycie subskrybowanych zostało 13 481 054 akcji serii L. Niezwłocznie po przydziale akcji serii L spółka poinformuje o jego dokonaniu" - czytamy w komunikacie.  W ramach subskrypcji przeprowadzanej w drodze oferty publicznej, PZ Cormay oferował do objęcia 16 695 541 akcji serii L. Zgodnie z ustalonym parytetem, jeden walor Orphée miał stanowić wkład niepieniężny na pokrycie 0,80 akcji serii L PZ Cormay. 

Bank Pekao 

Zarząd Banku Pekao wyraził zgodę na rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych o maksymalnej wartości nominalnej 1 mld zł, poinformowała instytucja. "Maksymalna łączna wartość nominalna emisji wyniesie do 1 mld zł; oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M, powiększone o ustaloną w procesie budowy księgi popytu marżę; obligacje będą niezabezpieczone; obligacje będą miały 10-letni okres zapadalności" - czytamy w komunikacie. Rozważany termin emisji obligacji to październik 2017 r. z zastrzeżeniem, iż termin i ostateczna wartość emisji będą uzależnione od sytuacji na rynku obligacji, podano także.

OT Logistics

OT Logistics odnotował 7,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 0,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje   

Grupa Azoty

Grupa Azoty złożyła niewiążącą ofertę objęcia udziałów chorwackiej spółki Petrokemija, podała grupa. >>>>  

Murapol

Murapol Projekt - spółka zależna Murapolu - zawarł umowy przedwstępne umowy, na podstawie których nabędzie dwie nieruchomości przy ul. Buforowej we Wrocławiu za łącznie 23,3 mln zł netto, podała spółka. Na nieruchomościach planowana jest budowa 715 mieszkań.

PlayWay

PlayWay odnotowało 1,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 1,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Mercor

Mercor pozyskał zamówienia o wartości ok. 27,9 mln zł w sierpniu br., co oznacza wzrost o 37% r/r, podała spółka. "W okresie od marca do sierpnia 2017 roku grupa pozyskała zamówienia o wartości około 164 mln zł wobec 138 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 19% rok do roku" - czytamy w komunikacie.

Robyg

Robyg wprowadził do sprzedaży inwestycję Życzliwa Praga w Warszawie, w której obecnie dostępne są 93 lokale, podała spółka. "Obecnie w Osiedlu Życzliwa Praga dostępne są 93 lokale w metrażach od 29 m2 do 76 m2, w cenie już od 5 799 zł za m2. Rozpoczęcie prac konstrukcyjnych pierwszego etapu planowane jest na IV kwartał 2017 roku, a ich zakończenie na I kwartał 2019 r. Spółka zamierza wprowadzić kolejny etap Osiedla Życzliwa Praga do sprzedaży już wkrótce" - czytamy w komunikacie. 

Arcus

Arcus oraz jej spółka zależna T-matic Systems wyliczyło straty związane z kontraktem na dostawy inteligentnych liczników energii dla Energi-Operator i złożyły do sądu pozew o 174,11 mln zł odszkodowania, podał Arcus. Prezes Grupy Arcus Michał Czeredys wskazał, że wartość szkody odnotowanej przez konsorcjum stale rośnie. >>>> 

Torpol

Torpol zawarł z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót dla projektu POIiŚ 5.1-18 "Poprawa przepustowości linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Mińsk Mazowiecki, etap I" za 126,2 mln zł netto, tj. 155,2 mln zł brutto, podała spółka. >>>>