Zysk netto PlayWay wyniósł 1,24 mln zł w II kw. 2017 r.Warszawa, 25.09.2017 (ISBnews) - PlayWay odnotowało 1,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 1,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,3 mln zł wobec 1,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,58 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 4,16 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 3,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,71 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11,81 mln zł w porównaniu z 8,11 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 4,43 mln zł wobec 2,78 mln zł zysku rok wcześniej.

PlayWay S.A., który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki. Grupa współpracuje z ponad 40 zespołami twórców gier.

(ISBnews)