"Termin wypowiedzenia umowy wynosi 7 dni licząc od dnia następującego po dniu doręczenia przedmiotowego wypowiedzenia. Wysokość zadłużenia spółki zależnej z tytułu przedmiotowego kredytu wobec BNP na dzień 20 września 2017 r. wynosi ogółem 914 921,17 zł" - czytamy w komunikacie.

We wrześniu br. Vistal Gdynia informował o dokonaniu aktualizacji budżetów niektórych kontraktów budowlanych: 9 września poinformował o korektach, których szacunkowy negatywny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy brutto za I półrocze 2017 to ok. 88,1 mln zł, a 22 września o dalszych korektach obniżających ten wynik o 44,7 mln zł.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach infrastrukturalnym, marine i offshore, w tym infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.

(ISBnews)