Sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego obrazują dwa indeksy, bazujące na danych miesięcznych ex-post i wyrażające cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej, indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

Jak wynika z danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, na polskim rynku węgla energetycznego już kolejny miesiąc utrzymuje się ta sama tendencja - indeks PSCMI1 dla energetyki zawodowej maleje, a indeks PSCMI2 dla ciepłowni rośnie.

W pierwszym przypadku ceny węgla spadły aż o 4 proc. do poziomu 200,76 PLN/t. Mimo to, w porównaniu z ceną z ubiegłego roku wytwórcy energii elektrycznej muszą obecnie płacić o 11,98 zł za tonę węgla więcej (tj. o 6,4 proc. więcej).

Natomiast ceny dla ciepłowni rosną już kolejny miesiąc i w sierpniu 2017 r. wyniosły 244,66 PLN/t. To prawie o 6 proc. więcej niż w lipcu 2017 r. oraz o 27,4 proc. więcej niż przed rokiem. (PAP Biznes)