Zysk netto Abadon Real Estate wzrósł r: r do 10,96 mln zł w II kw. 2017 r.


Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Abadon Real Estate odnotował 10,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 0,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 15,04 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 108,55 mln zł w II kw. 2017 r. wobec ich braku rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 12,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,32 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 163,26 mln zł w porównaniu z ich brakiem rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 0,39 mln zł wobec 0,09 mln zł straty rok wcześniej.
Abadon Real Estate należy do holdingu Murapol. Oferuje obsługę pełnego cyklu inwestycyjnego projektów nieruchomościowych, w tym akwizycje nieruchomości, usługi architektoniczne, generalne wykonawstwo, ogólnokrajowy handel materiałami budowlanymi, usługi sprzedaży oraz komercjalizacji, usługi wykańczania mieszkań pod klucz oraz facility management, usługi księgowo-rachunkowe, controling finansowy oraz obsługę marketingowo-reklamową.
(ISBnews)