Raport Rady ds. Bezpieczeństwa (OVV), która jest ciałem zajmującym się badaniem przyczyn katastrof i wypadków, został podany do publicznej wiadomości w ubiegłym tygodniu.

W raporcie stwierdzono m.in., że śmierć dwóch żołnierzy i poważne zranienie trzeciego przez pocisk moździerzowy w czerwcu 2016 r., była spowodowana m.in. zaniedbaniami w sferze zasad bezpieczeństwa i higieny w armii. "Minister Hennis-Plasschaert uważała te standardy i normy za mniej ważne niż strategiczne cele, jakie stoją przed armią" - zaznaczono w sprawozdaniu.

Agencje zwracają uwagę na fakt, że Jeannine ogłosiła swą dymisję w parlamencie, gdzie trwa właśnie debata wokół nowego rządu Marka Rutte, który za kilka dni ma zastąpić przejściowy gabinet, w którym Hennis-Plasschaert odpowiadała za sprawy obrony. (PAP)